Komisja IB: Inżynieria Biochemiczna

Komisja dla kierunku: inżynieria biochemiczna

Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Marcin Bizukojć

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz
dr hab. inż. Katarzyna Paździor
dr hab. inż. Paweł Głuszcz
dr inż. Anna Antecka
dr hab. inż. Tomasz Boruta
dr inż. Anna Klepacz-Smółka
dr inż. Anna ŚcigaczewskaZagadnienia na egzamin dyplomowy inżynierski:

Podgrupa I
  • 1. Równanie Bernoulliego dla płynów doskonałych i rzeczywistych, przykłady praktycznego zastosowania prawa Bernoulliego.
  • 2. Właściwości reologiczne zawiesin mikroorganizmów.
  • 3. Mechanizmy transportu ciepła i masy, analogie między tymi zjawiskami i ich opisem.
  • 4. Mieszanie w bioreaktorach; dobór typu bioreaktora i układu mieszania/napowietrzania w zależności od rodzaju stosowanego biokatalizatora (enzymy, bakterie, drożdże, grzyby, komórki roślinne i zwierzęce).
  • 5. Wyodrębnianie i oczyszczanie bioproduktów – specyfika, typowe metody i urządzenia.
 
Podgrupa II
6. Modelowanie wzrostu mikroorganizmów w bioreaktorach: kinetyka wzrostu biomasy i tworzenia bioproduktów.
7. Zasady prowadzenia procesów z udziałem mikroorganizmów w sposób okresowy, okresowy z zasilaniem (półciągły) i ciągły, równania bilansowe.
8. Chemostat – zasada działania, równania bilansowe, odchylenia od typowej pracy chemostatu.
9. Transport tlenu w bioreaktorze z fazy gazowej (pęcherzyka powietrza) do wnętrza pojedynczych komórek lub ich aglomeratów
10. Podstawowe konstrukcje bioreaktorów.        
 
Podgrupa III
11. Klasyfikacja mikroorganizmów wraz z ich charakterystyką: bakterie, promieniowce, drożdże, grzyby strzępkowe i glony.
12. Różnice w budowie komórek mikroorganizmów prokariotycznych i eukariotycznych.
13. Rola i mechanizm działania enzymów w żywych komórkach; kinetyka prostych i złożonych reakcji enzymatycznych.
14. Metabolizm organizmów autotroficznych i heterotroficznych: katabolizm i  anabolizm, wytwarzanie metabolitów pierwotnych i wtórnych.
15. Od DNA do białka i jak można genetycznie modyfikować mikroorganizmy.

 Uwagi
  • Na egzaminie inżynierskim student losuje po jednym pytaniu z każdej podgrupy, czyli łącznie odpowiada na 3 pytania.

Strona dziala - zabbix