Program studiów

Program kształcenia w ISD PŁ w rok. ak. 2019/2020:
https://politechnikalodzka.ssdip.bip.gov.pl/program-ksztalcenia-w-inter…
Informacje

JM Rektor PŁ publikuje harmonogram rekrutacji
Zasady rekrutacji do ISD PŁ:

Lub na stronie ISD PŁ:
W zakładce tej odnajdą Państwo także wszystkie szczegóły na temat dotyczasowego Programu studiów,

Kierownik Studiów Doktoranckich 
dr hab. inż. Marta Gmurek prof. uczelniPOLITECHNIKA ŁÓDZKA
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 

PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH
"Inżynieria chemiczna w ochronie środowiska"

 

 
Kierunek : "Inżynieria chemiczna w ochronie środowiska"

Realizacja w trybie: stacjonarnym;
Poziom studiów: III stopień, doktorancki.

Nominalny czas trwania 8 semestrów

Nadawany stopień naukowy:

W języku polskim: doktor nauk technicznych w dziedzinie Inżynierii Chemicznej lub Inżynierii Środowiska
W języku angielskim: PhD in chemical engineering, PhD in environmental engineering
 
Dyscypliny: Inżynieria Chemiczna, Inżynieria Środowiska;

W poniższych dokumentach znajdą Państwo m.in.:

1.Ogólną charakterystykę studiów doktoranckich;
2.Informacje nt. wykładowców;
3.Założenia programowe;
4.Szczegółowy program studiów;
5. Zarządzenie Dziekana 1/2015 dot. obowiązkowych praktyk dydaktycznych.

Strona dziala - zabbix