Laureaci

Laureaci Nagrody im. Prof. Mieczysława Serwińskiego na najlepszą pracę magisterską

XIX edycja (Fundator Nagrody – Firma VEOLIA S.A.)
Agnieszka Ruda
za rok akademicki 2022/2023
Ocena wpływu stężenia źródła azotu w podłożu hodowlanym na repertuar metaboliczny promieniowca Streptomyces rimosus w hodowli bioreaktorowej
Promotor: prof. dr hab. inż. Marcin Bizukojć
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Biochemiczna

XVIII edycja (Fundator Nagrody – Firma VEOLIA S.A.)
Marlena Domińska za rok akademicki 2021/2022

Analiza wpływu procesu ozonowania na fermentację metanową osadów ściekowych
Promotor: dr hab. inż. Katarzyny Paździor
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa

XVII edycja (Fundator Nagrody – Firma VEOLIA S.A.)
Karolina Sobierajska za rok akademicki 2020/2021

Symulacja CFD formowania się kropli w dwufazowym przepływie kapilarnym
Promotor: dr hab. inż. Maciej Jaskulski
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa

XVI edycja (Fundator Nagrody – Firma VEOLIA S.A.)
Mariusz Mąkiewicz za rok akademicki 2019/2020

”Analiza wpływu niskonapięciowego pola elektrycznego na reakcję katalitycznego uwodornienia acetofenonu”
Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Petera
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa

XV edycja (Fundator Nagrody – Firma Chemat Sp. z o.o., Konin, Polska)
Iwona Milczarek za rok akademicki 2017/2018

"Biosynteza metabolitów wtórnych przez Aspergillus terreus ATCC 20542 w warunkach nanokultury i kokultury – analiza porównawcza"
Promotor: dr inż. Tomasz Boruta
Kierunek: Inżynieria Biochemiczna

XIV edycja (Fundator Nagrody – Firma Chemat Sp. z o.o., Konin, Polska)
Justyna Wojtasik za rok akademicki 2016/2017

"Additive manufacturing application for CO2 enzymatic absorption process in rotating packed bed"
Promotor: prof. Andrzej Górak
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa


Edycje I-XIII -Fundatorzy Nagrody – wychowankowie prof. M. Serwińskiego: prof. Andrzej Górak z Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie (Niemcy) oraz prof. Andrzej Krasławski z Uniwersytetu Technicznego w Lappeenrancie (Finlandia)

XIII edycja
Przemysław Jabłoński za rok akademicki 2015/2016

"Model suszarko-chłodziarki fluidalnej do materiału ziarnistego z uwzględnionym oporem wnikania wewnątrz cząstki"
Promotor: prof. dr hab. Zdzisława Pakowski
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa

XII edycja
Barbara Grabjasz za rok akademicki 2014/2015

"Modelowanie CFD przepływu wody w kanale otwartym na przykładzie rzeki Jasień (województwo łódzkie)"
Promotor: dr Aleksandra Ziemińska - Stolarska
Kierunek: Inżynieria Procesowa

XI edycja
Anna Kamińska za rok akademicki 2013/2014

"Wyznaczanie współczynnika transportu rozpuszczalnika w cylindrach żelowych w procesie suszenia konwekcyjnego"
Promotor: dr inż. Robert Adamski
Kierunek: Inżynieria Procesowa

X edycja
Magda Barecka za rok akademicki 2012/13

"Photodegradation of Gallic Acid as a solution for cork waste water treatment (Fotorozkład kwasu galusowego jako rozwiązanie dla oczyszczania ścieków po produkcji korka)"
Promotor: prof.dr hab.inż. Ireneusz Zbiciński
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa

IX edycja
Maria Rapkiewicz za rok akademicki 2011/2012

"Model matematyczny suszenia węgla brunatnego parš przegrzanš w złożu fluidalnym"
Promotor: prof.dr hab.inż. Zdzisław Pakowski
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa

VIII edycja
Piotr Markiewicz za rok akademicki 2010/2011

"Analiza naprężeń suszarniczych dla próbki o geometrii cylindrycznej"
Promotor: dr inż. Robert Adamski
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa

VII edycja
Marcin Gałamon za rok akademicki 2009/2010

"Opracowanie metodyki pomiarowej systemu PIV do określenia pól prędkości"
Promotor: dr hab. Czesław Kuncewicz
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa

VI edycja
Katarzyna Nawrotek za rok akademicki 2008/2009

"Termożele chitozanowe jako nośniki leków o kontrolowanym działaniu"
Promotor: prof. dr hab. inż. Roman Zarzycki
Kierunek: Inżynieria Środowiska

V edycja
Kamila Lewandowska za rok akademicki 2007/2008

"Wpływ koagulantów na frakcje zanieczyszczeń ścieków i aktywność oddechową osadu czynnego"
Promotor: dr inż. Anna Wolborska
Kierunek: Inżynieria Środowiska

IV edycja
Adam Twardowski za rok akademicki 2006/2007

"Symulacja pracy mikroreaktora plazmowego RF przy ciśnieniu atmosferycznym"
Promotor: dr hab. Piotr Kazimierski, prof. PŁ
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa

III edycja
Michał Krawczyk za rok akademicki 2005/2006

"The description of the drying process soft wood chips using the finite element method"
Promotor: dr hab. Zdzisław Pakowski, prof. PŁ
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa

II edycja
Jacek Balcerzak za rok akademicki 2004/2005

"Badania ciepła sorpcji wody z fazy gazowej przez folie mieszanin biopolimerów: chitozanu i hydroksypropylocelulozy"
Promotor: prof. dr hab. Maria Mucha
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa

I edycja
Piotr Zarzycki za rok akademicki 2003/2004

"Wymiana ciepła między ruchomym złożem materiału ziarnistego a płytą"
Promotor: dr inż. Janusz Grochowski
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa

 

Laureaci konkursu firmy Bayer na najlepsze prace doktorskie

dr inż. Adamski Robert 2011
"Mechanizm transportu wilgoci w materiale suszonym parą przegrzaną"
Promotor: dr hab.inż. Zdzisław Pakowki, prof. PŁ

dr inż. Anna Antecka 2009
"Model kinetyczny procesu biosyntezy lakazy przez Cerrena unicolor oraz zastosowanie enzymu do degradacji wybranych struktur aromatycznych"
Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz

Strona dziala - zabbix