Mobilność studencka

Image
Prodziekan ds. studenckich dr inż. Anna Klepacz-Smółka

„W czasie, kiedy ja studiowałam nie byliśmy członkami UE a wyjazdy na uczelnie zagraniczne nie były tak dostępne jak obecnie. Udało mi się wyjechać do Uniwersytetu w Dortmundzie na Summer School of Chemical Engineering i to było wydarzenie mające duży wpływ na moje życie a szczególnie na mój rozwój osobisty. Poznałam nowych fantastycznych ludzi, z którymi pozostaję w kontakcie do dzisiaj, brałam udział w wykładach i laboratoriach, co dało mi nowy pogląd na dydaktykę w Polsce. Przygotowywałam projekt w międzynarodowym towarzystwie, innym kulturowo i o innym zapleczu edukacyjnym. Po wyjeździe czułam się pewniejsza siebie - dałam radę i byłam z siebie dumna. Obecnie jako nauczyciel akademicki byłam na Erasmusie w Portugalii na Uniwersytecie w Coimbrze – wspaniałe doświadczenie. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do skorzystania z okazji jaką otwiera przed Państwem program Erasmus+, jak również inne programy wspierające mobilność." Prodziekan ds. studenckich dr inż. Anna Klepacz-Smółka

 

Image
Jak wyjechać na ERASMUSA

Dlaczego Erasmus?
 

Erasmus jest programem prężnie działającym na Politechnice Łódzkiej, pozwalającym na mobilność zarówno studentów, jak i kadry akademickiej, poprzez zapewnienie sieci uczelni partnerskich oraz finansowania. Coraz więcej studentów z WIPOS decyduje się na wzięcie w nim udziału, ale jednak jest to wciąż mały odsetek.  Można napisać dużo na temat dlaczego warto być mobilnym, jednak najczęściej wymienione przez uczestników są:

 • sposób na studia za granicą, które nie powodują konieczności powtarzania semestru, dzięki systemowi punktacji ECTS, podstawą zaliczenia jest osiągnięcie efektów uczenia się założonych przez nasz program studiów
 • sprawdzenie swoich sił, podszkolenie języka,
 • zawarcie znajomości - czasami na całe życie,
 • budowa kompetencji interpersonalnych, podniesienie pewności siebie,
 • zdobycie międzynarodowego doświadczeniem, które odgrywa znaczącą role na rynku pracy.


Oferta mobilności
 

Erasmus + pozwala na spędzenie za granicą aż 12 miesięcy (360 dni) na każdym stopniu studiów. Mobilność może mieć miejsce do następujących krajów UE oraz w Turcji, Macedonii, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Serbii. Podstawowe formy programu to:

 • Studia (90 - 360 dni)
 • Praktyka w czasie studiów (60 - 360 dni)
 • Praktyka po studiach (60 - 360 dni)

 

Co zrobić, aby wyjechać na Erasmus?
 

 • Zebrać się na odwagę i nastroić pozytywnie
 • Zobaczyć ogólną prezentację o Erasmusie [link] 
 • Znaleźć interesującą uczelnię - [link] 
 • Znaleźć informacje o aktualnych programach studiów na stronie internetowej uczelni zagranicznej i porównać ze swoim programem [link] – przedmioty niekoniecznie muszą się identycznie nazywać, liczą się efekty uczenia się, które są umieszczone w każdej karcie przedmiotu.
 • Zgłosić się do Opiekuna Umowy i Koordynatora Programu Studiów oraz  do Koordynatora Programu Erasmus WIPOS – pani dr inż. Barbary Kozłowskiej ze wstępnym rozeznaniem.
 • Podążać za wskazówkami koordynatorów oraz ze strony Erasmusa: [link]