Mobilność studencka

Image
Prodziekan ds. studenckich dr inż. Anna Klepacz-Smółka

„W czasie, kiedy ja studiowałam nie byliśmy członkami UE a wyjazdy na uczelnie zagraniczne nie były tak dostępne jak obecnie. Udało mi się wyjechać do Uniwersytetu w Dortmundzie na Summer School of Chemical Engineering i to było wydarzenie mające duży wpływ na moje życie a szczególnie na mój rozwój osobisty. Poznałam nowych fantastycznych ludzi, z którymi pozostaję w kontakcie do dzisiaj, brałam udział w wykładach i laboratoriach, co dało mi nowy pogląd na dydaktykę w Polsce. Przygotowywałam projekt w międzynarodowym towarzystwie, innym kulturowo i o innym zapleczu edukacyjnym. Po wyjeździe czułam się pewniejsza siebie - dałam radę i byłam z siebie dumna. Obecnie jako nauczyciel akademicki byłam na Erasmusie w Portugalii na Uniwersytecie w Coimbrze – wspaniałe doświadczenie. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do skorzystania z okazji jaką otwiera przed Państwem program Erasmus+, jak również inne programy wspierające mobilność." Prodziekan ds. studenckich dr inż. Anna Klepacz-Smółka

 

Image
Jak wyjechać na ERASMUSA

Dlaczego Erasmus?
 

Erasmus jest programem prężnie działającym na Politechnice Łódzkiej, pozwalającym na mobilność zarówno studentów, jak i kadry akademickiej, poprzez zapewnienie sieci uczelni partnerskich oraz finansowania. Coraz więcej studentów z WIPOS decyduje się na wzięcie w nim udziału, ale jednak jest to wciąż mały odsetek.  Można napisać dużo na temat dlaczego warto być mobilnym, jednak najczęściej wymienione przez uczestników są:

 • sposób na studia za granicą, które nie powodują konieczności powtarzania semestru, dzięki systemowi punktacji ECTS, podstawą zaliczenia jest osiągnięcie efektów uczenia się założonych przez nasz program studiów
 • sprawdzenie swoich sił, podszkolenie języka,
 • zawarcie znajomości - czasami na całe życie,
 • budowa kompetencji interpersonalnych, podniesienie pewności siebie,
 • zdobycie międzynarodowego doświadczeniem, które odgrywa znaczącą role na rynku pracy.


Oferta mobilności
 

Erasmus + pozwala na spędzenie za granicą aż 12 miesięcy (360 dni) na każdym stopniu studiów. Mobilność może mieć miejsce do następujących krajów UE oraz w Turcji, Macedonii, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Serbii. Podstawowe formy programu to:

 • Studia (90 - 360 dni)
 • Praktyka w czasie studiów (60 - 360 dni)
 • Praktyka po studiach (60 - 360 dni)

 

Co zrobić, aby wyjechać na Erasmus?
 

 • Zebrać się na odwagę i nastroić pozytywnie
 • Zobaczyć ogólną prezentację o Erasmusie [link] 
 • Znaleźć interesującą uczelnię - [link] 
 • Znaleźć informacje o aktualnych programach studiów na stronie internetowej uczelni zagranicznej i porównać ze swoim programem [link] – przedmioty niekoniecznie muszą się identycznie nazywać, liczą się efekty uczenia się, które są umieszczone w każdej karcie przedmiotu.
 • Zgłosić się do Opiekuna Umowy i Koordynatora Programu Studiów oraz  do Koordynatora Programu Erasmus WIPOS – pani dr hab. inż. Doroty Brzezińskiej, prof. uczelni, ze wstępnym rozeznaniem.
 • Podążać za wskazówkami koordynatorów oraz ze strony Erasmusa: [link] 

 

Przykładowymi uczelniami, do których można wyjechać są:

 1. RWTH Aachen, Niemcy
 2. Aalborg University, Dania
 3. Universidad del Pais Casco Bilbao, Hiszpania
 4. Paul Cezanne University, Marsylia, Francja
 5. Hacettepe University, Ankara, Turcja
 6. Padwa University, Padwa, Włochy
 7. Coventry University, Coventry, Wielka Brytania

Strona dziala - zabbix