Ogłoszenia dziekanatu

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów 1 semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W załączniku znajduja sięinformacje dotyczące obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów 1 semetru studiów. Multimedialny Kurs BHP dostępny będzie w terminie 1.10 - 25.10.2022 r. Niezaliczenie kursu w wyznaczonym terminie skutkować będzie brakiem rejestracji na kolejny semestr.
W związku z uroczystym rozpoczęciem roku akademickiego 2022/2023 Prodziekan ds. studenckich dr inż. Anna Klepacz-Smółka ogłasza godziny dziekańskie w dniu 3 października 2022 r. (poniedziałek) w godzinach 10:00 - 12:00 dla wszystkich kierunków i stopni studiów, z wyłączeniem zajęć laboratoryjnych.
Image
dr Lucyna Bilińska
Image
Laboratorium
Image
woda
Image
nauka movie

Strona dziala - zabbix