Ogłoszenia dziekanatu

Szanowni Państwo! Drodzy Studenci! Zgodnie z Terminarzem czynności wyborczych w wyborach na kadencję 2024 – 2028 określonym w Załączniku nr 6 do Uchwały Nr 5/2024 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 31 stycznia 2024 r.
Na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Pani Prodziekan ds. studenckich dr inż. Anna Klepacz-Smółka ogłasza w dniu 28.03.2024 r. od godz. 14:00 godziny dziekańskie dla wszystkich kierunków i form studiów z wyjątkiem zajęć laboratoryjnych, których odrobienie w innym terminie nie jest możliwe.
Image
dr Lucyna Bilińska w fartuchu trzyma w ręku karafkę laboratoryjną
Image
Postać w maseczce ochronnej i rękawiczkach przygląda się zawartości szklanej fiolki, którą trzyma w ręku
Image
kropla wody uderzająca o powierzchnię cieczy
Image
dziekan Grzegorz Wielgosiński udzielający wywiadu na tle urządzeń laboratoryjnych

Strona dziala - zabbix