Katedra Inżynierii Środowiska

KATEDRA INŻYNIERII ŚRODOWISKA K95

Kierownik: dr hab. inż. Paweł Wawrzyniak, prof. uczelni

 

 

OBSZARY BADAWCZE:

 • Nowoczesne techniki suszarnicze;
 • Suszenie nadkrytyczne;
 • Ekstrakcja nadkrytyczna;
 • Inżynieria biomedyczna;
 • Mikroenkapsulacja;
 • Ocena cyklu życia produktów (LCA);
 • Komputerowa dynamika płynów (CFD),
 • Zrównoważony rozwój w budownictwie;
 • Energetyka słoneczna i oświetlenie dzienne;
 • Modelowanie i symulacja procesów fizycznych w budynkach;
 • Jakość środowiska wewnętrznego;
 • Inżynieria materiałów budowlanych;
 • Zastosowanie procesów membranowych w inżynierii środowiska;
 • Perwaporacja w procesach rozdzielania mieszanin (odwadniania, zatężania, odsalania);
 • Inżynieria pożarowa;
 • Systemy wentylacji pożarowej;
 • Systemy detekcji i gaszenia pożaru;
 • Systemy wentylacji awaryjnej pomieszczeń zagrożonych wybuchem;
 • Analiza bezpieczeństwa pożarowego i skuteczności działania systemów ochrony przeciwpożarowej w budynkach.

 

PRZYKŁADOWE PROJEKTY DLA FIRM:

 • Spray Drying a Solution Containing Two Different Materials, Cabbot Corp., USA, 2001;
 • Optimisation of the Spray-Drying-Process, Henkel AG & CoKGaA, Germany, 2008;
 • Optimal Air Cooling of Atex Areas in Spray Drying Tower and Determination of Discrete Phase Flow in Spray Area, Henkel AG & CoKGaA, Germany, 2008-2009;
 • Model of Air, Energy Flow and Dust Explosion Process in Counter-Curent Spray Drying Tower, Henkel AG & CoKGaA, Germany, 2010;
 • Optimisation of process parameters for product quality improvement in the counter-current spray dryer, Procter&Gamble, UK, 2017-2018;
 • Development of graphen oxide drying method, Azoty-Tarnów, Poland, 2017-2018;
 • Waste energy retrieval with chemical heat pump, Chemat, Poland, 2018.

   6-letni projekt badawczy dla International Fine Particle Research Institute (IFPRI), UK/USA, 1998-2003;

   3-letni projekt badawczy dla International Fine Particle Research Institute (IFPRI), UK/USA, 2021-2024.

 

KONTAKT

Politechnika Łódzka
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Katedra Inżynierii Środowiska
ul. Wólczańska 213
93-005 Łódź
Polska

tel.: (42) 631-37-24
fax: (42) 631-39-82

e-mail: pawel.wawrzyniak@p.lodz.pl

PRACOWNICY KATEDRY

Strona dziala - zabbix