Oferta kształcenia

Zajęcia realizowane są w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Kształcimy studentów na poziome studiów I stopnia, studiów inżynierskich i licencjackich oraz na poziomie studiów II stopnia, po zakończeniu których nadawany jest tytuł magistra lub magistra inżynieria. 

Pełna oferta kierunków studiów I stopnia. 

w języku polskim: 

Pełna oferta kierunków studiów II stopnia. 

w języku polskim: 

w języku angielskim: 

Po ukończeniu studiów magisterskich, absolwenci mają możliwość rozwoju zainteresowań naukowych na studiach doktoranckich. W Politechnice Łódzkiej działa Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, w której kształcą się młodzi badacze z całego świata. Pełna oferta dostępna jest na stronie Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej.

Strona dziala - zabbix