Terminy obligatoryjne

Terminy obligatoryjne obowiązujące w Politechnice Łódzkiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022:

Semestr zimowy - 01.10.2021 – 27.02.2022

Okres zajęć - 01.10.2021 – 31.01.2022

Zimowa sesja egzaminacyjna - 01.02.2022 – 13.02.2022 i 21.02.2022 - 27.02.2022

Wakacje zimowe - 14.02.2022– 20.02.2022

Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego - 31.10.2021

Ostateczny termin zawarcia umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych rozpoczynających studia od semestru zimowego - 31.10.2021

Ostateczny termin zawarcia umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych rozpoczynających studia od semestru zimowego - 07.11.2021

Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze zimowym - 27.02.2022

01.03.2022 - godz.12:00 - Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN. Terminal ZTN zostaje zablokowany.

01.03.2022 - godz. 12:01 - Generowanie protokołów egzaminacyjnych przez system ZSID.

od 01.03.2022 - godz. 12:01 - Weryfikacja ocen przez studentów. Zmiany ocen wprowadzane w dziekanatach. Drukowanie protokołów przez nauczycieli.

03.03.2022 - godz. 12:00 - Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w ZSID.

03.03.2022 - godz.15:00 - Ostateczny termin dostarczenia protokołów do dziekanatów lub akceptacji zmian w protokołach.

04.03.2022 - godz. 09:00 - Automatyczne rozliczenie semestru zimowego i wydruk kart okresowych osiągnięć studentów.

od 04.03.2022 - godz. 09:00 - Zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów. Podejmowanie indywidualnych decyzji ws. zmiany rejestracji na semestr letni.

W związku z pogorszeniem sytuacji epidemicznej skutkującej zakłóceniami w organizacji zaliczeń i egzaminów Rektor PŁ w Komunikacie Nr 4/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 25 stycznia 2022 r. wprowadził dodatkowe zasady organizacji przeprowadzania weryfikacji efektów uczenia się oraz rozliczenia i oceny postępów w nauce w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 r.

 

Terminy obligatoryjne obowiązujące w Politechnice Łódzkiej w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022:

 

Semestr letni - 28.02.2022 – 30.09.2022

Okres zajęć - 28.02.2022 – 21.06.2022

Letnia sesja egzaminacyjna - 22.06.2022 – 06.07.2022 i 12.09.2022-18.09.2022

Wakacje letnie - 07.07.2022 – 11.09.2022

Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego - 30.03.2022r.

Ostateczny termin zawarcia umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych rozpoczynających studia od semestru letniego - 30.03.2022

Ostateczny termin zawarcia umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych rozpoczynających studia od semestru letniego - 05.04.2022

Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze letnim -18.09.2022 

19.09.2022 – godz.21:00 - Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN. Terminal ZTN zostaje zablokowany.

20.09.2022 - godz. 08:00 - Generowanie protokołów egzaminacyjnych przez system ZSID.

19.09.2022 - godz. 21:01 - Weryfikacja ocen przez studentów. Zmiany ocen wprowadzane w dziekanatach. Drukowanie protokołów przez nauczycieli.

21.09.2022 - godz. 14:00 - Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w ZSID.

21.09.2022 - godz.15:00 - Ostateczny termin dostarczenia protokołów do dziekanatów lub akceptacji zmian w protokołach.

22.09.2022 - godz. 09:00 - Automatyczne rozliczenie roku akademickiego i wydruk kart okresowych osiągnięć studentów.

od 22.09.2022 - godz. 09:00 - Zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów. Podejmowanie indywidualnych decyzji rejestracyjnych na kolejny rok akademicki.