Terminy obligatoryjne

Terminy obligatoryjne obowiązujące w Politechnice Łódzkiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024

 

SEMESTR LETNI

26.02.2024 – 30.09.2024

OKRESY ZAJĘĆ

na studiach I i II stopnia, za wyjątkiem zajęć na semestrze I studiów II stopnia rozpoczynających się od semestru letniego 2023/2024

26.02.2024 – 23.06.2024

na semestrze I studiów II stopnia rozpoczynających się od semestru letniego 2023/2024

11.03.2024 r. – 23.06.2024 r.

LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA

24.06.2024 – 07.07.2024 i 09.09.2024-18.09.2024

WAKACJE LETNIE

08.07.2024 – 08.09.2024

 

15.04.2024r.

Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego.

Ostateczny termin złożenia oświadczenia o zaakceptowaniu i zobowiązaniu się do przestrzegania warunków odbywania studiów i pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów na studiach stacjonarnych przez studentów rozpoczynających studia od semestru letniego.

Ostateczny termin złożenia oświadczenia o zaakceptowaniu i zobowiązaniu się do przestrzegania warunków odbywania studiów i pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów na studiach na studiach niestacjonarnych przez studentów rozpoczynających studia od semestru letniego

18.09.2024r.

Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze letnim

19.09.2024 – godz.23:59

Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN. Terminal ZTN zostaje zablokowany.

od 20.09.2024 - godz. 00:00

Weryfikacja ocen przez studentów. Zmiany ocen wprowadzane w dziekanatach.

23.09.2024 - godz. 15:00

Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w ZSID.

23.09.2024 - godz. 15:00

Automatyczne rozliczenie roku akademickiego i wydruk kart okresowych osiągnięć studentów

23.09.2024 - godz. 15:00

Automatyczne rozliczenie roku akademickiego i wydruk kart okresowych osiągnięć studentów

Strona dziala - zabbix