Terminy obligatoryjne

Terminy obligatoryjne obowiązujące w Politechnice Łódzkiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024

 

SEMESTR ZIMOWY
01.10.2023 – 25.02.2024

OKRES ZAJĘĆ
02.10.2023 – 31.01.2024

ZIMOWA SESJA EGZAMINACYJNA
01.02.2024 – 11.02.2024 i 19.02.2024 - 25.02.2024       

WAKACJE ZIMOWE
12.02.2024– 18.02.2024

06.11.2023
Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia
od semestru zimowego 

06.11.2023
Ostateczny termin złożenia oświadczenia o zaakceptowaniu i zobowiązaniu się do przestrzegania warunków odbywania studiów i pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów na studiach stacjonarnych przez studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego

06.11.2023
Ostateczny termin złożenia oświadczenia o zaakceptowaniu i zobowiązaniu się do przestrzegania warunków odbywania studiów i pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów na studiach na studiach niestacjonarnych przez studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego

25.02.2024
Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze zimowym

27.02.2024 - godz.12:00    
Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN. Terminal ZTN zostaje zablokowany.

od 27.02.2024 - godz. 12:01    
Weryfikacja ocen przez studentów. 
Zmiany ocen wprowadzane w dziekanatach.

29.02.2024 - godz. 15:00    
Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w ZSID

01.03.2024 - godz. 09:00    
Automatyczne rozliczenie semestru zimowego i wydruk kart okresowych osiągnięć studentów

od 01.03.2024 - godz. 09:00    
Zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów. Podejmowanie indywidualnych decyzji ws zmiany rejestracji na semestr letni. 
 

Strona dziala - zabbix