Zasady zaliczania przedmiotów i rejestracji studentów

Zasady zaliczania przedmiotów i rejestracji studentów począwszy od roku akademickiego 2022/23 reguluje rozdział IV REGULAMINU STUDIÓW W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ (Uchwała Nr 20 /2022 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 2  kwietnia 20 22 r.).

Czego między innymi  można dowiedzieć się w tym rozdziale:

  • Co to jest karta przedmiotu? § 14  Podpunkt 1,2
  • Ile możesz mieć nieobecności na danych zajęciach? § 14  podpunkt 3?
  • Warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów – ile przysługuje Ci terminów, kiedy powinny być zorganizowane itp.
  • Co to jest egzamin komisyjny?
  • Jakie są zasady rejestracji na kolejne semestry i lata studiów?

 

Jakie kroki powinieneś podjąć, jeżeli nie udało Ci się osiągnąć wymaganej ilości punktów ECTS?

Zaczekać na informację w systemie i skierować odpowiednie podanie do Prodziekana ds. studenckich z uzasadnieniem zaistniałej sytuacji. Prodziekan może podjąć indywidualną decyzję w twojej sprawie. Możesz również umówić się na spotkanie z Prodziekanem ( https://wipos.p.lodz.pl/studenci/dziekanat) lub zostać zaproszony na spotkanie, jeżeli twoja sprawa wymaga wyjaśnień.

Wszystkie podania generowane są z indywidualnego konta studenta na webdziekanacie, w przypadku braku konkretnego podania należy wybrać druk wolny. Podania posiadają kod kreskowy i są rejestrowane w systemie, dlatego bardzo istotne jest dotrzymywanie terminu ich złożenia określonego w Regulaminie Studiów PŁ.

 

 

Załączniki

Strona dziala - zabbix