Projekty krajowe

Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy K91

"Nowoczesna technologia toryfikacji biomasy do produkcji blendów paliwowych, biowęgla jako dodatku do nawozów oraz węgla aktywnego dla potrzeb energetyki, rolnictwa, budownictwa i przemysłu chemicznego" (BIOCARBON); 01.01.2019 - 31.12.2021; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; kierownik projektu: dr inż. Szymon Szufa

"Aktywacja termiczna hydrolizy prostych związków organicznych"; 08.05.2017-31.12.2020; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; koordynator projektu: dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. uczelni

"Badania skuteczności chemicznych inhibitorów polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i dibenzofuranów w celu opracowania metody ograniczania emisji dioksyn z procesów termicznych przeznaczonej do wdrożenia w przemyśle"; 08.05.2017-31.05.2020 ; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; koordynator projektu: dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. uczelni


Katedra Inżynierii Bioprocesowej K92

"Foto-biosynteza, wydzielanie i oczyszczanie termostabilnej fikocyjaniny"; 05.07.2019-04.07.2022; Narodowe Centrum Nauki - Opus; kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz

"Biosynteza metabolitów wtórnych i rozwój morfologiczny mikroorganizmów strzępkowych w dwugatunkowych kokulturach hodowanych w bioreaktorach zbiornikowych mieszadłowych"; 20.06.2018-19.06.2021; Narodowe Centrum Nauki - Opus; kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Marcin Bizukojć


Katedra Inżynierii Chemicznej K93

"Bezinwazyjne wprowadzanie emulsyjnych nośników substancji bioaktywnych do struktur skórnych"; 25.06.2020 - 24.06.2023; Narodowe Centrum Nauki - Sonata; kierownik projektu: dr inż. Mariola BłaszczykKatedra Inżynierii Molekularnej K94

"Nowe nanokatalityczne wypełnienia strukturalne do procesów uwodornienia ditlenku węgla"; 05.03.2018-04.10.2021; Narodowe Centrum Nauki – Opus; kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jacek Tyczkowski

"Nanostrukturalne katalizatory plazmowe do konwersji ditlenku węgla do gazu syntezowego"; 28.01.2019-27.01.2022; Narodowe Centrum Nauki - Preludium 15; kierownik projektu: mgr inż. Ryszard Kapica


"Właściwości elektronowe wytwarzanych w zimnej plazmie cienkich nanohybrydowych warstw na bazie rodziny węglowców"; 24.03.2021-23.03.2022; Narodowe Centrum Nauki - Miniatura; kierownik projektu: dr inż. Ewelina Zofia Frątczak

"Badania synergii pomiędzy ozonem i wytwarzanymi plazmowo nowymi katalizatorami w hybrydowym procesie elektrochemicznego ozonowania mikrozanieczyszczeń" - Narodowe Centrum Nauki; Sonata; kierownik projektu: dr hab. inż. Marta Gmurek, prof. uczelni


"Chemiczne nakładanie w zimnej plazmie cienkowarstwowych półprzewodnikowych katalizatorów węglowo-azotowych" ; 16.08.2021-15.08.2022; Narodowe Centrum Nauki; Miniatura; kierownik projektu: dr inż. Maciej Fronczak
 

Katedra Inżynierii Środowiska K95

"Badanie mechanizmu aglomeracji cząstek w przeciwprądowym suszeniu rozpryskowym z zawracaniem cząstek stałych", 01.03.2022-28.02.2025, Narodowe Centrum Nauki – Opus 20 LAP, kierownik projektu: dr hab. inż. Maciej Jaskulski

"Opracowanie innowacyjnej technologii liofilizacji truskawek w trybie ciągłym, z kontrolą i optymalizacją on-line parametrów jakościowych produktu, opartą na algorytmach sztucznej inteligencji oraz pomiarach spektralnych"; 01.01.2022 -31.12.2023 ; Projekt z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; kierownik projektu: dr hab. inż. Paweł Wawrzyniak, prof. uczelni

"Kompleksowy opis absorpcji w aparatach ze złożem rotującym z użyciem trójwymiarowej obliczeniowej mechaniki płynów, badań wizualnych oraz eksperymentalnej analizy procesu wymiany masy", 15.12.2021-14.12.2024, Narodowe Centrum Nauki – Opus 20 LAP, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Górak

"Innowacyjna metoda wspomaganego komputerowo projektowania wypełnień do wymienników masy z rotującym złożem"; 01.04.2020-31.03.2023; Narodowe Centrum Nauki – Opus; kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Górak

"Automatyczne urządzenie do wytwarzania spersonalizowanych implantów do regeneracji obwodowej tkanki nerwowej"; 01.01.2020-31.12.2022; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Nawrotek

"Hybrydowe implanty kontrolujące demetylację DNA przeznaczone do regeneracji obwodowego układu nerwowego"; 03.04.2018-02.10.2021; Narodowe Centrum Nauki - Sonata 13; kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Nawrotek