Projekty krajowe

Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy K91


"Toryfikacja biomas rolnych, drzewnych i stałych pozostałości biogazu (BSR), budowa reaktora wsadowego z wykorzystaniem pary przegrzanej"; 1.03.2023-28.02.2026; Narodowe Centrum Nauki - Preludium 21; kierownik projektu: mgr inż. Hilal Unyay

 

Katedra Inżynierii Bioprocesowej K92
 

"Badania mechanizmu i kinetyki zintegrowanych procesów fermentacji ciemnej i hydrotermicznej karbonizacji mokrych odpadów spożywczych"; 1.09.2022-31.08.2025; Narodowe Centrum Nauki - Opus; kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz.

„Wielokierunkowe badania nad nową grupą membran jako komponentów bioreaktorów z przeznaczeniem do oczyszczania systemów wodnych z zanieczyszczeń organicznych”; 1.09.2022-31.08.2025; Narodowe Centrum Nauki – Opus; projekt realizowany przez Politechnikę Poznańską; kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz.

"Wpływ zastosowania hodowli z dodatkiem mineralnych mikrocząsteczek (MPEC) w bioreaktorze zbiornikowym mieszadłowym na repertuar metabolitów wtórnych promieniowca Streptomyces rimosus ATCC 109070"; 1.09.2022-31.08.2025; Narodowe Centrum Nauki - Opus; prof. dr hab. inż. Marcin Bizukojć

Katedra Inżynierii Chemicznej K93

"Bezinwazyjne wprowadzanie emulsyjnych nośników substancji bioaktywnych do struktur skórnych"; 25.06.2020 - 24.06.2024; Narodowe Centrum Nauki - Sonata; kierownik projektu: dr inż. Mariola BłaszczykKatedra Inżynierii Molekularnej K94

"Badania synergii pomiędzy ozonem i wytwarzanymi plazmowo nowymi katalizatorami w hybrydowym procesie elektrochemicznego ozonowania mikrozanieczyszczeń"; 1.10.2021-30.09.2024; Narodowe Centrum Nauki; Sonata; kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Marta Gmurek

 

"Przemysłowy system recyklingu ścieków włókienniczych metodą elektro-oxy-Fenton" (FOR-TEX-FENTON); 1.07.2023-1.07.2026; Narodowe Centrum Nauki - Lider XIII; kierownik projektu: dr hab. inż. Lucyna Bilińska, prof. uczelni
 

Katedra Inżynierii Środowiska K95

"Kompleksowy opis absorpcji w aparatach ze złożem rotującym z użyciem trójwymiarowej obliczeniowej mechaniki płynów, badań wizualnych oraz eksperymentalnej analizy procesu wymiany masy", 15.12.2021-14.12.2024, Narodowe Centrum Nauki – Opus 20 LAP, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Górak

"Badanie mechanizmu aglomeracji cząstek w przeciwprądowym suszeniu rozpryskowym z zawracaniem cząstek stałych", 01.03.2022-28.02.2025, Narodowe Centrum Nauki – Opus 20 LAP, kierownik projektu: dr hab. inż. Maciej Jaskulski, prof. uczelni

Strona dziala - zabbix