Dyżury Komisji Stypendialnej dla Doktorantów

DOKTORANCI

WYDZIAŁOWY ZESPOŁ ds. POMOCY MATERIALNEJ

 

DOKTORANCKA KOMISJA STYPENDIALNA

 

 


 
Informacje o stypendiach znajdują się na stronie internetowej:
https://www.p.lodz.pl/pl/lista/pomoc-materialna-dla-studentow
 
1. Stypendium socjalne
Na Wydziale przyjmowane są tylko kompletne wnioski. Doktorant przedkłada wniosek, który jest sprawdzany pod względem kompletności. W przypadku stwierdzenia braków doktorant otrzymuje ustną informację z prośbą o ponowne złożenie poprawionego wniosku. Po złożeniu zweryfikowanego, kompletnego wniosku jest on przekazywany do Sekcji Obsługi Świadczeń PŁ (SOŚ)*.
W przypadku gdy doktorant, pomimo niekompletności wniosku, nadal chce go przedłożyć w takiej formie, może to zrobić tylko w SOŚ* gdzie na miejscu otrzyma wezwanie do uzupełnienia braków.
W przypadku wniosków składanych pod koniec października (26-31.10) Zespół na Wydziale przyjmuje również wnioski niekompletne i przekazuje je do SOŚ (z adnotacją niekompletny) co znacznie wydłuża całą procedurę.
2. Stypendium rektora
Na Wydziale przyjmowane są wnioski zgodnie z harmonogramem, nie ma opcji wzywania do uzupełnienia braków. Zespół opiniuje formularz rankingowy przy współpracy z Doktorancką Komisją Stypendialną Wydziału.
3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Wnioski są składane do BON** PŁ
4. Zapomogi
Wnioski są składane bezpośrednio do SOŚ* PŁ
5. Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy
Wnioski są składane do SOŚ* PŁ
 
*SOŚ - Sekcja Obsługi Świadczeń - Łódź, ul. Żeromskiego 116, Budynek A33, klatka E, IV piętro
** BON - Biuro Osób Niepełnosprawnych – Łódź, ul. Żeromskiego 116, Budynek A30

Strona dziala - zabbix