Stypendia

Wszelkie informacje dotyczące:

1. Regulaminów stypendialnych dla doktorantów

2. Załączników i formularzy dot.pomocy materialnej doktorantom

3. Stypendium Ministra dla Doktorantów 

4. Pomocy materialnej doktorantom  ( stypendium socjalne, zapomoga, niepełnosprawność )

5. Stypendium doktoranckiego

6. Zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej

7. Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów (regulamin pomocy materialnej)

   znajdują się na stronie Politechniki Łódzkiej w zakładce Studenci
  
   odpowiednio;

    - pomoc materialna doktorantom

    - STUDIA DOKTORANCKIE/stypendium doktoranckie

 

Strona dziala - zabbix