Obszary badawcze

Image
Obszary badawcze
  • zaawansowane technologie dla przemysłu, biogospodarki i inżynierii środowiska,
  • procesy w mikro i nanoskali, nanotechnologia,
  • intensyfikacja i optymalizacja procesów przenoszenia pędu, ciepła i masy (absorpcja, adsorpcja, separacja membranowa, procesy reaktorowe, suszenie, granulacja, wymiana ciepła, itp.),
  • technologie plazmowe wytwarzania nowych materiałów do zastosowań w energetyce (ogniwa paliwowe, splitting wody, przetwarzanie CO2) i inżynierii powierzchni,
  • projektowanie aparatury oraz instalacji przemysłowych, inżynieria bioprocesowa, nowe technologie zielonej chemii (np. hodowle mikroalg, grzybów, biopaliwa, bioplastiki),
  • efektywność energetyczna, nowoczesne materiały budowlane do magazynowania energii cieplnej, niekonwencjonalne źródła energii,
  • bezpieczeństwo procesów przemysłowych, analiza i ocena ryzyka procesowego.