Obszary badawcze

Image
Obszary badawcze
INŻYNIERIA CHEMICZNA
  • zaawansowane technologie dla przemysłu, biogospodarki i inżynierii środowiska,
  • procesy w mikro i nanoskali, nanotechnologia,
  • intensyfikacja i optymalizacja procesów przenoszenia pędu, ciepła i masy (absorpcja, adsorpcja, separacja membranowa, procesy reaktorowe, suszenie, granulacja, wymiana ciepła, itp.),
  • technologie plazmowe wytwarzania nowych materiałów do zastosowań w energetyce (ogniwa paliwowe, splitting wody, przetwarzanie CO2) i inżynierii powierzchni,
  • projektowanie aparatury oraz instalacji przemysłowych, inżynieria bioprocesowa, nowe technologie zielonej chemii (np. hodowle mikroalg, grzybów, biopaliwa, bioplastiki),
  • efektywność energetyczna, nowoczesne materiały budowlane do magazynowania energii cieplnej, niekonwencjonalne źródła energii,
  • bezpieczeństwo procesów przemysłowych, analiza i ocena ryzyka procesowego.

 

Minister Edukacji i Nauki decyzją nr 451/205/2022 z dnia 26 lipca 2022 roku, przyznał Politechnice Łódzkiej kategorię naukową A w dyscyplinie inżynieria chemiczna. Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę podczas oceny za okres 2017-2021 były: poziom naukowy prowadzonej działalności naukowej (kryterium I), efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (kryterium II) oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (kryterium III). Otrzymana kategoria A wskazuje na bardzo wysoki poziom prowadzonych badań naukowych.

Strona dziala - zabbix