Władze Wydziału

Władze Wydziału

Image
prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński

Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ

prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński

e-mail: deanenvir@adm.p.lodz.pl

Image
prof. dr hab. inż. Marcin Bizukojć

Prodziekan ds. rozwoju

prof. dr hab. inż. Marcin Bizukojć

e-mail: marcin.bizukojc@p.lodz.pl

Image
dr hab. inż. Piotr Kazimierski

Prodziekan ds. kształcenia

dr hab. inż. Piotr Kazimierski, prof. uczelni

e-mail: piotr.kazimierski@p.lodz.pl

Image
dr inż. Anna Klepacz-Smółka

Prodziekan ds. studenckich

dr inż. Anna Klepacz-Smółka

e-mail: anna.klepacz-smolka@p.lodz.pl

Pełnomocnicy Dziekana:

 • Kierownik Studiów Doktoranckich
  dr hab. inż. Magdalena Orczykowska
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Rekrutacji i Promocji
  dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Transferu Technologii
  dr inż. Robert Adamski
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Pomocy Materialnej
  dr inż. Joanna Marszałek
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Wymiany Zagranicznej Studentów
  dr inż. Barbara Kozłowska
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Zatrudnienia i Kontaktów z Absolwentami
  dr inż. Dorota Siuta
 • Pełnomocnik ds. Praktyk Studenckich
  dr hab. inż. Remigiusz Modrzewski
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Dostępności Uczelni
  dr inż. Dominika Knera
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Gospodarki Odpadami
  dr hab. inż. Katarzyna Paździor
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości
  dr inż. Anna Antecka
 • Pełnomocnik Dziekana ds. równości płci 
  dr inż. Mariola Błaszczyk