Harmonogram

Harmonogram egzaminu kompetencyjnego dla semestru dyplomowego studiów pierwszego i drugiego stopnia nabory począwszy od roku akademickiego 2019/20 w semestrze letnim 2023/24

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów z semestrów innych niż dyplomowy - szczegóły w Regulaminie EK

 

Termin III 

studia stacjonarne16.09.2024 

studia niestacjonarne15.09.2024 

Dla wszystkich kierunków oraz osób, które nie zdały lub nie mogły przystąpić do egzaminu we wcześniejszych terminach. 

Zapisy zostaną uruchomione na początku września, prosimy o śledzenie swoich skrzynek e-mailowych. 

 

Terminy zgłoszone przez poszczególne Rady Kierunku Studiów

Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy S1 stacjonarne

 

Komisja egzaminacyjna IBP:

dr inż. Dorota Markowska, dr hab. inż. Michał Frydrysiak, dr hab. inż. Tomasz Piotrowski, dr inż. Konrad Nizołek, dr inż. Artur Lewandowski, dr inż. Robert Adamski, prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, dr inż. Paweł Wolny, dr inż. Aleksandra Polak-Sopińska, dr hab. inż. Magdalena Orczykowska, prof. dr hab. inż. Ryszard Korycki, dr inż. Katarzyna Bednarczyk

Terminy w czasie semestru:
• termin I  07.06.2024  

• termin II 13.06.2024 

• termin III  16.09.2024

 

Inżynieria Ochrony Środowiska S2 stacjonarne

Komisja egzaminacyjna IOŚ + IŚ + IChiB

dr hab. inż. Katarzyna Paździor, dr inż. Joanna Marszałek, dr inż. Anna Klepacz-Smółka, dr hab. inż. Sławomir Imbierowicz, dr inż. Radosław Ślęzak, dr hab inż. Andrzej Obraniak (prof. ucz.)

Terminy w czasie semestru:

• termin I  07.06.2024

• termin II 13.06.2024

• termin III  16.09.2024

 

Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy S1 niestacjonarne

• termin I  23.06.2024

• termin II  30.06.2024

• termin III  15.09.2024

Inżynieria Ochrony Środowiska S2 niestacjonarne

• termin I  23.06.2024

• termin II  30.06.2024

•  termin III  15.09.2024

--------------------------------

Egzaminy od godziny 8:15 (B10, p14)

Zapisy na terminy przez platformę WIKAMP

Kolejność wejść zgodnie z listą, udostępnianą przed egzaminem.

O otworzeniu zapisów na dane terminy studenci zostaną poinformowani e-mailowo. 

Osoby, które nie zdały egzaminu w poprzednich semestrach lub nie były dopuszczone ze względu na braki, a obecnie spełniają warunki dopuszczenia, proszone są o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w egzaminie do Pani Anny Jochymskiej (anna.jochymska@p.lodz.pl).

Strona dziala - zabbix