Harmonogram

Harmonogram egzaminu kompetencyjnego dla semestru dyplomowego studiów pierwszego i drugiego stopnia nabory począwszy od roku akademickiego 2019/20 w semestrze letnim 2022/23

Egzamin kompetencyjny w sesji wrześniowej

Dla wszystkich kierunków 15.09.2023 od godziny 8:15.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów z semestrów innych niż dyplomowy.

Prosimy o zapisywanie się na egzamin pod numerem telefony 426313672 lub e-mailem anna.jochymska@p.lodz.pl, do dnia 12.09.2023.

Kolejność wejść zostanie udostępniona na stronie wydziału. 

Egzamin kompetencyjny 15.09.2023 lista osób

8:15 - 10:15 229408

8:45 - 10:45 229404 

9:15 - 11:15 226351; 234163

Sala komputerowa budynek B10

-----------------------------------------------

Inżynieria chemiczna i biochemiczna S2

Członkowie komisji egzaminacyjnych: dr hab. inż. Paweł Wawrzyniak, prof. uczelni,  dr hab. inż. Piotr Owczarz, prof. uczelni, dr hab. inż. Katarzyna Paździor,  dr hab. inż. Maciej Jaskulski prof. uczelni, dr inż. Radosław Ślęzak, dr inż. Jarosław Sowiński, dr inż. Anna Antecka, dr inż. Anna Klepacz-Smółka

Terminy w czasie semestru:
•    termin I  20.06.2023 

Termin w czasie sesji egzaminacyjnej:

•    termin II 23.06.2023 

•    termin III 15.09.2023   zgłoszenie chęci udziału w egzaminie do Pani Anny Jochymskiej.

 

Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy S1

Członkowie komisji egzaminacyjnych: prof. dr hab. inż. Ryszard Korycki, dr inż. Paweł Wolny, dr inż. Artur Lewandowski, dr inż. Aleksandra Polak-Sopińska,
dr hab. inż. Tomasz Piotrowski, dr inż. Konrad Niziołek, dr hab. inż. Michał Frydrysiak, dr inż. Jarosław Sowiński, prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, dr hab. inż. Dorota Brzezińska prof. uczelni, dr inż. Anna Klepacz-Smółka, mgr inż. Justyna Czerwińska, dr hab. inż. Mirosław Imbierowicz, dr inż. Elżbieta Radaszewska prof. uczelni,
dr inż. Robert Adamski

studia stacjonarne

Terminy w czasie semestru:
•    termin I  22.06.2023 

Termin w czasie sesji egzaminacyjnej:

•    termin II 26.06.2023 

•    termin III 15.09.2023  zgłoszenie chęci udziału w egzaminie do Pani Anny Jochymskiej.

studia niestacjonarne

Terminy w czasie semestru:
•    termin I  lub   termin II 

17.06.2023  lub 18.06.2023 

Termin w czasie sesji egzaminacyjnej:

•    termin III 15.09.2023  zgłoszenie chęci udziału w egzaminie do Pani Anny Jochymskiej, w przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu ze studentami studiów dziennych zostanie zorganizowany termin dodatkowy 16.09.

--------------------------------

Egzaminy od godziny 8:15 (B10, p14)

Zapisy na terminy przez platformę WIKAMP

O otworzeniu zapisów na dane terminy studenci zostaną poinformowani e-mailowo. 

Osoby, które nie zdały egzaminu w poprzednich semestrach lub nie były dopuszczone ze względu na braki, a obecnie spełniają warunki dopuszczenia, proszone są o kontakt z Panią prodziekanem ds. studenckich dr inż. Anną Klepacz-Smółką.

Strona dziala - zabbix