Wzory dokumentów

W tej zakładce odnajdą Państwo wzory dokumentów proponowane do wykorzystania zarówno w procesie rekrutacji jak i w toku studiów:

1. Wzór kwestionariusza osobowego (dot. rekrutacji)

2. Wzór oświadczenia opiekuna pracy (dot. rekrutacji)

3. Wzór podania o przyjęcie na studia doktoranckie (dot. rekrutacji)

4. Wzór sprawozdania semestralnego uczestnika studiów doktoranckich z przebiegu studiów (w toku studiów)

5. Wymiar praktyk dydaktycznych doktorantów w r.akad.2018/19 (w toku studiów)

Strona dziala - zabbix