RKS Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy

Skład komisji:

Przewodniczący - dr inż. Dorota Markowska (W9)

Członkowie:

  • dr inż. Paweł Wolny (W9)
  • dr inż. Artur Lewandowski (W9)
  • dr hab. inż. Sławomir Kuberski, prof. uczelni (W9)
  • dr inż. Aleksandra Polak-Sopińska (W8)
  • prof. dr hab. inż. Ryszard Korycki (W4)
  • dr hab. inż. Tomasz Piotrowski (W2)
  • dr inż. Konrad Niziołek (W8)
  • dr hab. inż. Michał Frydrysiak (W4) - koordynator wymiany międzynarodowej
  • przedstawiciel studentów - Agnieszka Kik

Strona dziala - zabbix