Poznaj nasze laboratoria

Laboratorium suszenia

W laboratorium suszenia posiadamy unikalną w skali światowej instalację do analizy procesu suszenia rozpyłowego. Pilotowa suszarka rozpyłowa o wysokości około 9 metrów została wyposażona w system przygotowania surówki, czynnika grzewczego, system odpylający oraz odbioru produktu. Ponadto, wyposażenie kolumny pozwała przeprowadzać zaawansowane pomiary przy zastosowaniu technik laserowych oraz metod analizy obrazu aby uzyskać informacje o rozkładach średnic oraz prędkości cząstek w różnych punktach wewnątrz suszarki. Urządzenie takie może być zastosowane m.in. do otrzymywania mleka w proszku, proszku do prania, kawy rozpuszczalnej i wielu innych.

Image
aparatura do suszenia
Image
urządzenie do suszenia
Image
aparatura do suszenia

Laboratorium Procesów Podstawowych

Laboratorium procesów podstawowych to nowoczesne urządzenia, które przybliżą Ci procesy takie jak: transport pneumatyczny, wrzenie, destylacja i wiele wiele innych..
Studiując na WIPOŚ dowiesz się więcej o zjawiskach towarzyszących przepływom wody,  na przykład skąd się bierze ciśnienie w przewodzie, dlaczego pompa pompuje, co to jest udar hydrauliczny, z jaką prędkością płynie woda?
Dzięki nowoczesnym stanowiskom laboratoryjnym możesz uświadomić sobie jakie zjawiska i kluczowe wielkości muszą brać pod uwagę eko-hydrolodzy, projektanci kanalizacji, melioracji, śluz, ujęć wody, oczyszczalni ścieków czy też  elektrowni wodnych. Spróbuj sam przewidzieć, jakie wyzwania staną się naszym udziałem w obliczu zmian klimatycznych i zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi.  

Image
studenci w laboratorium
Image
studenci w laboratorium
Image
studenci w laboratorium
Image
studenci w laboratorium
Image
student przy aparaturze

Laboratorium dymu w LabFactor

W atrium holu wejściowego do budynku LabFactor zaprojektowane zostało laboratorium o nazwie Laboratorium Dymu. Stwarza ono jedyną  w Polsce możliwość prowadzenia obserwacji zachowania się dymu w warunkach naturalnych. W laboratorium tym mogą być prowadzone doświadczenia z gorącym dymem, analogiczne jakie są przeprowadzane w obiektach budowlanych na etapie ich odbiorów i przekazywania do użytkowania. Zastosowanie w laboratorium w pełni zautomatyzowanych urządzeń, umożliwiających zarówno oddymianie grawitacyjne jak i mechaniczne, wraz z kurtynami dymowymi wydzielającymi atrium od znajdujących się wokół niego dróg ewakuacyjnych oraz systemem zabezpieczenia klatek schodowych, daje możliwość prezentacji studentom wpływu poszczególnych rozwiązań na ogólną skuteczność działania systemów oddymiania w aspekcie  zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych w czasie pożaru. 
Laboratorium to daje niepowtarzalną szansę realizacji cyklu kształcenia studentów w supernowoczesnym budynku, w pełni odwzorowującym warunki rzeczywiste, jakie w późniejszym czasie studenci będą mogli obserwować w trakcie swojej pracy zawodowej.

Laboratorium Nanotechnologii i Energii Wodorowej

W Laboratorium Nanotechnologii i Energii Wodorowej należącym do Katedry Inżynierii Molekularnej, aktualnie prowadzone badania mają na celu projektowanie i wytwarzanie nowoczesnych nanomateriałów na poziomie pojedynczych molekuł przy wykorzystaniu zimnej plazmy. Te innowacyjne nanomateriały charakteryzują się wyjątkowymi właściwościami katalitycznymi, elektronowymi, czy adhezyjnymi, co sprawia, że znajdują zastosowanie w energetyce, zaawansowanych technologiach opartych na katalizie wielofazowej oraz w inżynierii powierzchni. Dzięki tym właściwościom, nanokatalizatory mogą znacząco przyczynić się do rozwoju technologii energetycznych oraz ochrony środowiska.

Image
Laboratorium Nanotechnologii
Image
Laboratorium Nanotechnologii
Image
Laboratorium Nanotechnologii i Energii Wodorowej

Laboratorium Fizyki Budowli

Laboratorium Fizyki Budowli na naszym Wydziale to eksperymentalne pomieszczenia pozwalające na prowadzenie zajęć w skali rzeczywistej. Wyposażone są w indywidualnie opomiarowane systemy instalacji budynkowych, w tym m.in. system ogrzewania, chłodzenia, wentylacji oraz oświetlenia. Posiadają zainstalowaną fasadę fotowoltaiczną. Dodatkowe wyposażenie pozwala na badanie komfortu cieplnego i wizualnego użytkowników pomieszczeń. Ponadto zintegrowaną częścią laboratorium jest stacja meteorologiczna, umożliwiająca pomiar parametrów środowiska zewnętrznego, które służą do oceny efektywności energetycznej poszczególnych systemów.

Image
Laboratorium fizyki budowli
Image
Laboratorium fizyki budowli
Image
Laboratorium fizyki budowli

Laboratorium Fykologiczne

Laboratorium fykologiczne to miejsce, gdzie badamy hodowle mikroalg i cyjanobakterii, idealne dla studentów zainteresowanych procesami biotechnologicznymi i ekstrakcją cennych substancji aktywnych, pozyskiwanych z tych niepozornych mikroorganizmów. Posiadamy zaawansowane urządzenia, w tym dwa fotobioreaktory, które umożliwiają kontrolowany wzrost mikroorganizmów w optymalnych warunkach, a także fotowytrząsarki, fotocieplarki oraz komorę laminarną do pracy sterylnej. Dodatkowo, dysponujemy ciekawą kolekcją czystych kultur mikroalg i cyjanobakterii, co stwarza unikalne możliwości badawcze dla naszych studentów, którzy mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach tutoringu oraz prowadzić badania do prac dyplomowych. 

Image
Laboratorium fykologiczne
Image
Laboratorium fykologiczne

 

Strona dziala - zabbix