Finansowanie badań - IDUB PŁ

31.01.2023 r.


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA GRANTY WEWNĘTRZNE
w ramach programu „FU²N – Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców” Politechniki Łódzkiej
DYSCYPLINA: INŻYNIERIA CHEMICZNA


Informuję, że Komisja konkursowa w składzie:

  • przewodniczący – dr hab. inż. Konrad Olejnik, prof. uczelni
  • dr hab. inż. Katarzyna Paździor
  • dr hab. inż. Mirosław Imbierowicz

przeprowadziła merytoryczną ocenę złożonych wniosków, uwzględniając dorobek naukowy wnioskodawców oraz wartość naukową projektów badawczych. Na tej podstawie Komisja oceniła, że wszystkie trzy wnioski złożone przez młodych pracowników uzyskały rekomendację do finansowania:

  • „Zastosowanie technik pasywnej mikroreologii optycznej do określenia wpływu aplikacji iniekcyjnej na lokalne właściwości mechaniczne sieci polimerowej” (dr inż. Anna Rył)
  • „Fotokatalityczne uzyskiwanie wodoru z wykorzystaniem materiałów osadzanych plazmowo z mieszaniny prekursorów węglowo-azotowych i związków metaloorganicznych” (dr Maciej Fronczak)
  • „Ustalenie struktury elektronowej nanokatalizatorów do procesów uwodornienia CO2 ” (dr Ewelina Frątczak)

Komisja przeprowadziła również ocenę merytoryczną wniosków złożonych przez doktorantów I i II roku Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej. Wszystkie trzy złożone wnioski uzyskały rekomendację do finansowania:

  • „Poprawa bio-przyswajalności wartościowych składników żywieniowych biomasy roślinnej poprzez zastosowanie procesów fermentacyjnych” (mgr inż. Barbara Płacheta)
  • „Bioactive extracts from Schisandra chinensis” (mgr inż. Lili Fu)
  • “Wchłanianie, dezintegracja i rozpuszczanie aglomerowanych proszków” (mgr inż. Kamila Szymczak)

Od dnia 1 lutego 2023 r. przewidziane jest podpisywanie umów z beneficjentami w księgowości Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (Pani Katarzyna Poreda, tel. 37-47).

Prof. dr hab. inż. Hanna Kierzkowska - Pawlak

 

21 grudnia 2022 r

Ogłoszenie o konkursie - granty wewnętrzne młodych naukowców
dyscyplina inżynieria chemiczna

Nabór uzupełniający - dla nauczycieli akademickich - II edycja konkursu na granty wewnętrzne w ramach Programu FU²N - Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców

Informacje o konkursie:
II edycja programu „FU2N – Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców"

Osoba do kontaktu: mgr Wanda Ignatowska (sekretarz Rady Dyscypliny), tel.  42 6313701, w. 3701

INNE PROGRAMY

1. Strategiczne dokumenty na poziomie wspólnotowym są publikowane na stronie EURAXESS Komisji Europejskiej.

2. Jeśli planujesz dofinansowanie swoich badań i projektów tu odnajdziesz harmonogramy instytucji finansujących naukę:

Z poziomu KRAJOWEGO

- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

- Narodowe Centrum Nauki

- Ministerstwo Edukacji i Nauki


- Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Z poziomu MIĘDZYNARODOWEGO:

- Komisja Europejska

- Program Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

- Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

3. Program BRIDGE, który wraz z serwisem informacyjno-doradczym BRIDGE INFO, ma pomóc wynalazcom, naukowcom, przedsiębiorcom, innowatorom i księgowym w skutecznym przeprowadzaniu procesów sprzedaży wyników projektów naukowych.

Można tam odnaleźć m.in.

- wzory umów

- kompendium aktualnych przepisów z zakresu szeroko rozumianego obszaru B+R, komercjalizacji badań, a także własności intelektualnej.

- powiązane z BRIDGE fundusze i programy

 

Program "FU2N - Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców" wspierającego doskonałość naukową Politechniki Łódzkiej" (załączniki poniżej)

Treść (rozbudowana)

Strona dziala - zabbix