RKS Energy Systems in the Built Environment

Skład komisji:

Przewodniczący - dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. uczelni

Członkowie:

  • dr hab. inż. Paweł Wawrzyniak, prof. uczelni
  • prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski (W2)
  • dr inż. Dominika Knera
  • dr inż. Anna Wieprzkowicz
  • dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska
  • przedstawiciel studentów - Artur Smolarczyk 

Strona dziala - zabbix