Opiekunowie lat i starostowie roku

under construction

Opiekunowie lat w roku akademickim 2022/2023

Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy

Stacjonarne S1

Rok I rekrutacja 2022/23 dr inż. Artur Lewandowski

Rok II rekrutacja 2021/22 mgr inż. Justyna Czerwińska

Rok III rekrutacja 2020/21 dr Maciej Fronczak

Rok IV rekrutacja 2019/20 dr inż. Dorota Markowska

Niestacjonarne S1

Rok I rekrutacja 2022/23 mgr inż. Justyna Czerwińska

Rok II rekrutacja 2021/22 mgr inż. Justyna Czerwińska

Rok III rekrutacja 2020/21 mgr inż. Michał Krempski-Smejda

Rok IV rekrutacja 2019/20 mgr inż. Michał Krempski-Smejda

Inżynieria Ochrony Środowiska

Stacjonarne S1

Rok I rekrutacja 2022/23 dr inż. Anna Antecka

Stacjonarne S2

Rok I rekrutacja zima 2022/23 dr inż. Anna Antecka

Niestacjonarne S2

Rok I rekrutacja zima 2022/23 dr inż. Anna Antecka

Inżynieria Chemiczna i Biochemiczna

Stacjonarne S1

Rok I rekrutacja 2022/23 dr inż. Aleksandra Kędzierska-Sar

Rok II rekrutacja 2021/22 dr hab. inż. Maciej Jaskulski

Rok III rekrutacja 2020/21 dr inż. Anna Rył

Rok IV rekrutacja 2019/20 dr inż. Anna Ścigaczewska

Stacjonarne S2

Rok I rekrutacja zima 2022/23 dr inż. Aleksandra Kędzierska-Sar

Rok II rekrutacja lato 2021/22 dr hab. inż. Maciej Jaskulski

Inżynieria Środowiska

Stacjonarne S1

Rok II rekrutacja 2021/22 dr hab. inż. Katarzyna Paździor

Rok III rekrutacja 2020/21 dr inż. Jarosław Sowiński

Rok IV rekrutacja 2019/20 dr inż. Dominika Knera

Stacjonarne S2

Rok II rekrutacja lato 2020/21 dr hab. inż. Katarzyna Paździor

Niestacjonarne S2

Wszystkie lata dr hab. inż. Andrzej Obraniak prof. uczelni

                          

Załączniki

Strona dziala - zabbix