Opiekunowie lat i starostowie roku

under construction

Opiekunowie lat w roku akademickim 2023/2024

Inżynieria Procesów Przemysłowych

Stacjonarne S2

Rok I rekrutacja lato 2023/24 dr Maciej Fronczak

 

Energy Systems in the Built Environment 

Stacjonarne S2

Rok I rekrutacja lato 2023/24 dr inż. Anna Wieprzkowicz 

 

Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy

Stacjonarne S1

Rok I rekrutacja 2023/24 dr inż. Katarzyna Bednarczyk, starosta: Kamil Dzierbicki

Rok II rekrutacja 2022/23 dr inż. Artur Lewandowski , starosta: Patrycja Rajewska

Rok III rekrutacja 2021/22 mgr inż. Justyna Czerwińska , starosta:

specjalizacja WIPOŚ - Grzegorz Biesiada, specjalizacja OiZ - Sylwia Pietracho

Rok IV rekrutacja 2020/21 dr Maciej Fronczak

 

Niestacjonarne S1

 

Rok I rekrutacja 2023/24 dr inż. Katarzyna Bednarczyk

Rok II rekrutacja 2022/23 mgr inż. Justyna Czerwińska

Rok III rekrutacja 2021/22 mgr inż. Justyna Czerwińska , starosta: Julia Gawkowska, z-ca: Piotr Smulski 

Rok IV rekrutacja 2020/21 mgr inż. Michał Krempski-Smejda

 

Inżynieria Ochrony Środowiska

Stacjonarne S1

Rok I rekrutacja 2023/24  dr inż. Joanna Marszałekstarosta: Szymon Krata

Rok II rekrutacja 2022/23 dr inż. Anna Antecka , starosta: Olga Chojnacka

Stacjonarne S2

Rok I rekrutacja lato 2023/24 dr inż. Jarosław Sowiński 

Rok II rekrutacja zima 2022/23 dr inż. Anna Antecka , starosta: Kamila Kwiatkowska

Niestacjonarne S2

Rok I rekrutacja lato 2023/24 mgr inż. Michał Krempski - Smejda , starosta: Magdalena Pietraszek

Rok II rekrutacja zima 2022/23 dr inż. Anna Antecka , starosta: Przemysław Klimczak

Inżynieria Chemiczna i Biochemiczna

Stacjonarne S1

Rok I rekrutacja 2023/24  dr inż. Radosław Ślęzak , starosta: Maciej Kowalski

Rok II rekrutacja 2022/23 dr inż. Aleksandra Kędzierska-Sar

Rok III rekrutacja 2021/22 dr hab. inż. Maciej Jaskulskistarosta: Agata Skarżyńska

Rok IV rekrutacja 2020/21 dr inż. Anna Rył , starosta: Julia Cichocka (spec. IC), Marta Masica (spec. IB)

Inżynieria Środowiska

Stacjonarne S1

Rok III rekrutacja 2021/22 dr hab. inż. Katarzyna Paździor , starosta: Patryk Szreter, z-ca: Kamila Zasada

Rok IV rekrutacja 2020/21 dr inż. Jarosław Sowiński , starosta: Martyna Wiśniewska

                          

Strona dziala - zabbix