Dziekanat i Administracja

Lista pracowników administracji
Lp. Imię i nazwisko Nr telefonu
  Dziekanat  
1 mgr Sylwia Samulkiewicz - specjalista kierujący zespołem (42) 631-36-83
2

mgr inż. Anna Jochymska - referent

(42) 631-36-72
3 mgr Paulina Stelmasiak - specjalista (42) 631-37-41
  Sekretariat  
4 Joanna Andrzejewska - specjalista - sprawy administracyjne (42) 631-37-00
5 mgr Wanda Ignatowska - specjalista – sprawy nauki (42) 631-37-01
  Biuro Finansowo-Księgowe  
6 mgr Agnieszka Brewka - specjalista (42) 631-37-87
7 mgr inż. Ewa Walkowska - specjalista chemik (42) 631-37-77
8 mgr Iwona Łubińska - samodzielny referent finansowy (42) 631-37-25
9 Katarzyna Poreda - samodzielny referent finansowy (42) 631-37-47
10 mgr Jolanta Skrzypkowska - specjalista (42) 631-37-25
11 mgr Liliana Urbaniak (42) 631-37-47
  Sekcja Administracyjno-Techniczna  
12 mgr inż. Henryk Pawlak - specjalista - inżynier budynku LabFactor (42) 631-37-30
13 mgr inż. Patryk Domiza - starszy informatyk (42) 631-37-17, kom.: (48) 694-407-408
14 inż. Dariusz Nowak - starszy informatyk (42) 631-32-80, kom.: (48) 882-116-189
15 Jarosław Gellert - technik elektryk (42) 631-37-18
16 Kazimierz Jakóbowski - starszy technik (42) 631-37-18
17 Grzegorz Jóźwiak - technik (42) 631-37-18
18 Stanisław Kijo - technik - konserwator (42) 631-37-18
19 Adam Zając - starszy technik (42) 631-37-18
20 Bogumiła Błoch - pracownik gospodarczy  
21 Małgorzata Bujnowicz - pracownik gospodarczy  
22 Marzena Dąbrowska - pracownik gospodarczy  
23 Dorota Gawrońska - pracownik gospodarczy  
24 Grażyna Parandyk - pracownik gospodarczy  
25 Ewa Ruta - pracownik gospodarczy  
26 Mariola Misiakiewicz - pracownik gospodarczy  
27 Iwona Dynek - pracownik gospodarczy  
28 Anna Kostecka - pracownik gospodarczy  
29 Małgorzata Kozłowska - pracownik gospodarczy  
30 Anna Krych - pracownik gospodarczy  

 

Strona dziala - zabbix