Dziekanat i Administracja

Lista pracowników administracji
Lp. Imię i nazwisko Nr telefonu
  Dziekanat  
1 mgr Sylwia Majchrzak - specjalista kierujący zespołem 4(42) 631-36-83
2 mgr inż. Edyta Simkowska - specjalista (42) 631-36-72
3 mgr Paulina Stelmasiak - specjalista (42) 631-36-83
  Sekretariat  
4 Joanna Andrzejewska - specjalista - sprawy administracyjne (42) 631-37-00
5 mgr Wanda Ignatowska - specjalista – sprawy nauki (42) 631-37-01
  Biuro Finansowo-Księgowe  
    (42) 631-37-33
7 mgr Agnieszka Brewka - specjalista (42) 631-37-87
8 mgr inż. Ewa Walkowska - specjalista chemik (42) 631-37-77
9 Halina Korobczuk - samodzielny referent finansowy (42) 631-37-25
10 mgr Iwona Łubińska - samodzielny referent finansowy (42) 631-37-25
11 Katarzyna Poreda - samodzielny referent finansowy (42) 631-37-47
12 mgr Jolanta Skrzypkowska - samodzielny referent finansowy (42) 631-37-25
  Sekcja Administracyjno-Techniczna  
13 mgr inż. Henryk Pawlak - specjalista - inżynier budynku LabFactor (42) 631-37-30
14 mgr inż. Patryk Domiza - starszy informatyk (42) 631-37-17, kom.: (48) 694-407-408
15 inż. Dariusz Nowak - starszy informatyk (42) 631-32-80, kom.: (48) 882-116-189
16 Jarosław Gellert - technik elektryk (42) 631-37-18
17 Kazimierz Jakóbowski - starszy technik (42) 631-37-18
18 Grzegorz Jóźwiak - technik (42) 631-37-18
19 Stanisław Kijo - technik - konserwator (42) 631-37-18
20 Adam Zając - starszy technik (42) 631-37-18
21 Bogumiła Błoch - pracownik gospodarczy  
22 Małgorzata Bujnowicz - pracownik gospodarczy  
23 Marzena Dąbrowska - pracownik gospodarczy  
24 Dorota Gawrońska - pracownik gospodarczy  
25 Grażyna Parandyk - pracownik gospodarczy  
26 Ewa Ruta - pracownik gospodarczy  
27 Mariola Misiakiewicz - pracownik gospodarczy  
28 Iwona Dynek - pracownik gospodarczy  
29 Anna Kostecka - pracownik gospodarczy  
30 Małgorzata Kozłowska - pracownik gospodarczy  
31 Anna Krych - pracownik gospodarczy