Dziekanat i Administracja

Lista pracowników administracji
Lp. Imię i nazwisko Nr telefonu
  Dziekanat  
1 mgr Sylwia Samulkiewicz - specjalista kierujący zespołem (42) 631-36-83
2

mgr inż. Anna Jochymska - referent

(42) 631-36-72
3 mgr Paulina Stelmasiak - specjalista (42) 631-37-41
  Sekretariat  
4 Joanna Andrzejewska - specjalista - sprawy administracyjne (42) 631-37-00
5 mgr Wanda Ignatowska - specjalista – sprawy nauki (42) 631-37-01
  Biuro Finansowo-Księgowe  
    (42) 631-37-33
7 mgr Agnieszka Brewka - specjalista (42) 631-37-87
8 mgr inż. Ewa Walkowska - specjalista chemik (42) 631-37-77
9 Halina Korobczuk - samodzielny referent finansowy (42) 631-37-25
10 mgr Iwona Łubińska - samodzielny referent finansowy (42) 631-37-25
11 Katarzyna Poreda - samodzielny referent finansowy (42) 631-37-47
12 mgr Jolanta Skrzypkowska - specjalista (42) 631-37-25
13 mgr Liliana Urbaniak (42) 631-37-47
  Sekcja Administracyjno-Techniczna  
14 mgr inż. Henryk Pawlak - specjalista - inżynier budynku LabFactor (42) 631-37-30
15 mgr inż. Patryk Domiza - starszy informatyk (42) 631-37-17, kom.: (48) 694-407-408
16 inż. Dariusz Nowak - starszy informatyk (42) 631-32-80, kom.: (48) 882-116-189
17 Jarosław Gellert - technik elektryk (42) 631-37-18
18 Kazimierz Jakóbowski - starszy technik (42) 631-37-18
19 Grzegorz Jóźwiak - technik (42) 631-37-18
20 Stanisław Kijo - technik - konserwator (42) 631-37-18
21 Adam Zając - starszy technik (42) 631-37-18
22 Bogumiła Błoch - pracownik gospodarczy  
23 Małgorzata Bujnowicz - pracownik gospodarczy  
24 Marzena Dąbrowska - pracownik gospodarczy  
25 Dorota Gawrońska - pracownik gospodarczy  
26 Grażyna Parandyk - pracownik gospodarczy  
27 Ewa Ruta - pracownik gospodarczy  
28 Mariola Misiakiewicz - pracownik gospodarczy  
29 Iwona Dynek - pracownik gospodarczy  
30 Anna Kostecka - pracownik gospodarczy  
31 Małgorzata Kozłowska - pracownik gospodarczy  
32 Anna Krych - pracownik gospodarczy  

 

Strona dziala - zabbix