Henryk Pawlak

mgr inż. Henryk Pawlak specjalista - inżynier budynku LabFactor
Image
Henryk Pawlak
Katedra: W9SAT
Budynek: A1
Nr pokoju: 013
Nr telefonu: (42) 631-37-30
E-mail: henryk.pawlak@p.lodz.pl
WWW:  
Konsultacje:  

 

Strona dziala - zabbix