Projekty międzynarodowe

Image
Horizon 2020

 

 

Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy K91

„BIOmass Valorisation via Superheated Steam Torrefaction, Pyrolisis, Gasification Amplified by Multidisciplinary Researchers TRAINining for Multiple Energy and Products’ Added VALUEs” (BioTrainValue), HORIZON-MSCA-SE-2021 (Marie Skłodowska-Curie Staff Exchange SE); 2.01.2023-31.12.2026; koordynator Konsorcjum: dr inż. Szymon Szufa

Katedra Inżynierii Bioprocesowej K92

“Developing and Implementing Sustainability-Based Solutions for Bio-Based Plastic Production and Use to Preserve Land and Sea Environmental Quality in Europe," Horyzont 2020; 1.10.2019-30.09.2023; kierownik zespołu PŁ: prof. dr hab. inż. Liliana Krzystek

"Green deal strategies for V4 countries: the needs and challenges to reach low-carbon industry", The International Visegrad Fund, project ID22120032; 1.01.2022-31.12.2023; kierownik zespołu PŁ: prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz

Katedra Inżynierii Molekularnej K94

"Modern Wastewater Treatment with Plasma-Preparated Catalyst for Textile Wastewater Recycling" - Nowoczesna technika oczyszczania i recyklingu ścieków włókienniczych realizowana z wykorzystaniem katalizatorów plazmowych" (TEX-WATER-REC); NCBiR/Granty Norweskie; 1.09.2021-1.09.2023; kierownik projektu: dr inż. Lucyna Bilińska

Katedra Inżynierii Środowiska K95

"Hybrid Photovoltaics for Efficiency Record using Integrated Optical techNology" - Hybrydowe ogniwa fotowoltaiczne o rekordowej sprawności przy zastosowaniu zintegrowanej technologii optycznej (HIPERION); Horyzont 2020; 1.09.2019-31.08.2023; kierownik zespołu PŁ: prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński

"Fibre Composite Manufacturing Technologies for the Automation and Modular Construction in Shipyards" - Technologie produkcji kompozytów włóknistych (FRP) dla automatyzacji i konstrukcji modułowej w stoczniach (FIBRE4YARDS); Horyzont 2020; 1.01.2021-31.12.2023; kierownik zespołu PŁ: prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński.

"Opracowanie innowacyjnej technologii liofilizacji truskawek w trybie ciągłym, z kontrolą i optymalizacją on-line parametrów jakościowych produktu, opartą na algorytmach sztucznej inteligencji oraz pomiarach spektralnych" - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego (EFRR), Program Operacyjny Inteligentny Rozwój; 1.01.2022-31.12.2023; kierownik projektu: dr hab. inż. Paweł Wawrzyniak, prof. uczelni.

"Hybrid Electric Regional Aircraft Distribution Technologies" - Technologie wspomagające dla regionalnych samolotów hybrydowo-elektrycznych (HECATE); HORYZONT EUROPA; 1.01.2023-31.12.2025; kierownik projektu: dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska.

 

Strona dziala - zabbix