Projekty międzynarodowe

Image
logo Horizon 2020

 

 

Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy K91

„BIOmass Valorisation via Superheated Steam Torrefaction, Pyrolisis, Gasification Amplified by Multidisciplinary Researchers TRAINining for Multiple Energy and Products’ Added VALUEs” (BioTrainValue), HORIZON-MSCA-SE-2021 (Marie Skłodowska-Curie Staff Exchange SE); 2.01.2023-31.12.2026; koordynator Konsorcjum: dr inż. Szymon Szufa.

"Sourcing Hydrogen for Alternative Mobility, Realising Opportunities and Creating Know-How in Ireland" (SH2AMROCK), Projekt Partner Horizon-JTI-CLEANH2-2022-2-05; 1.01.2024-31.12.2029; kierownik projektu ze strony PŁ: dr inż. Szymon Szufa


Katedra Inżynierii Molekularnej K94

"Modern Wastewater Treatment with Plasma-Preparated Catalyst for Textile Wastewater Recycling" - Nowoczesna technika oczyszczania i recyklingu ścieków włókienniczych realizowana z wykorzystaniem katalizatorów plazmowych" (TEX-WATER-REC); NCBiR/Granty Norweskie; 1.09.2021-30.04.2024; kierownik projektu: dr hab. inż. Lucyna Bilińska, prof. uczelni

Katedra Inżynierii Środowiska K95

"Hybrid Electric Regional Aircraft Distribution Technologies" - Technologie wspomagające dla regionalnych samolotów hybrydowo-elektrycznych (HECATE); HORYZONT EUROPA; 1.01.2023-31.12.2025; kierownik zespołu PŁ: dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska

 

 

 

Strona dziala - zabbix