Projekty międzynarodowe

Image
Horizon 2020

 

 

 


Katedra Inżynierii Bioprocesowej K92

“Developing and Implementing Sustainability-Based Solutions for Bio-Based Plastic Production and Use to Preserve Land and Sea Environmental Quality in Europe," Horyzont 2020; 1.10.2019-30.09.2023; kierownik zespołu PŁ: prof. dr hab. inż. Liliana Krzystek

"Green deal strategies for V4 countries: the needs and challenges to reach low-carbon industry", The International Visegrad Fund, project ID22120032; 1.01.2022-31.12.2023; kierownik zespołu PŁ: prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz

Katedra Inżynierii Molekularnej K94

"Modern Wastewater Treatment with Plasma-Preparated Catalyst for Textile Wastewater Recycling" - Nowoczesna technika oczyszczania i recyklingu ścieków włókienniczych realizowana z wykorzystaniem katalizatorów plazmowych" (TEX-WATER-REC); NCBiR/Granty Norweskie; 1.09.2021-1.09.2023; kierownik projektu: dr inż. Lucyna Bilińska

Katedra Inżynierii Środowiska K95

"Hybrid Photovoltaics for Efficiency Record using Integrated Optical techNology" - Hybrydowe ogniwa fotowoltaiczne o rekordowej sprawności przy zastosowaniu zintegrowanej technologii optycznej (HIPERION); Horyzont 2020; 1.09.2019-31.08.2023; kierownik zespołu PŁ: prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński

"Energy Activated External Thermal Insulation Composite System" - Integration of Thermal Storage and Photovoltaics for Energy-Efficient Buildings - Bezspoinowy System Ociepleń Aktywowany Energetycznie - integracja powłok fotowoltaicznych stabilizowanych termicznie w budynkach efektywnych energetycznie (En-ActivETICS); Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; 1.10.2019-31.09.2022; kierownik projektu: dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. uczelni

"Fibre Composite Manufacturing Technologies for the Automation and Modular Construction in Shipyards" - Technologie produkcji kompozytów włóknistych (FRP) dla automatyzacji i konstrukcji modułowej w stoczniach (FIBRE4YARDS); Horyzont 2020; 1.01.2021-31.12.2023; kierownik zespołu PŁ: prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński.