Formularze podań i akty prawne

Wzory podań dostępne są na indywidualnym koncie studenta na webdziekanacie – wygenerowane podanie musi posiadać kod kreskowy!

W przypadku braku wzoru podania, składamy je na formularzu „wzór podania w innych sprawach…”.
https://webdziekanat.p.lodz.pl/

Strona dziala - zabbix