Przepisy

W tej zakładce odnajdą Państwo najważniejsze przepisy dotyczące studiów doktoranckich:
 

- Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Łódzkiej od 1.10.2019 w pliku do pobrania poniżej:
Uchwała Nr 118/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 25 września 2019 r.


- Regulamin Studiów Doktoranckich PŁ (z dnia 27 marca 2019 r.) - obowiązujący od 1.10.2019 r. doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020


Ostatecznie, po uwzględnieniu tych zmian obowiązywać będą zasady ustalone w :

- Załączniku nr 1: Egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej Inżynieria Chemiczna lub Inżynieria Środowiska;

- Załączniku nr 2:  Egzamin doktorski: Inżynieria chemiczna. Tematy i literatura;

- Załączniku nr 3: Egzamin doktorski: inżynieria  środowiska. Tematy i literatura.

- Zarządzenie Nr 1/2015 Dziekana Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ z dnia 30.09.2015 r. w sprawie obowiązku praktyk  dydaktycznych uczestników studiów III stopnia na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Strona dziala - zabbix