Rada Dyscypliny - Inżynieria Chemiczna

RADA DYSCYPLINY INŻYNIERIA CHEMICZNA

Przewodnicząca:
dr hab. inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak, prof. uczelni – W9

Zastępca:
dr hab. inż. Konrad Olejnik, prof. uczelni – Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej

Członkowie:
prof. dr hab. inż. Marcin Bizukojć – W9
prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz – W9
prof. dr hab. inż. Jacek Tyczkowski – W9
prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński – W9
dr hab. inż. Paweł Wawrzyniak, prof. uczelni – W9
dr hab. inż. Piotr Owczarz, prof. uczelni – W9
dr hab. inż. Andrzej Obraniak, prof. uczelni – W9
dr hab. inż. Katarzyna Paździor – W9
dr hab. inż. Jacek Stelmach – W9
dr hab. inż Dariusz Danielewicz – Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej
prof. dr hab. Beata Gutarowska – W5
dr hab. inż. Dorota Kręgiel, prof. uczelni – W5
dr hab. inż. Piotr Dziugan, prof. uczelni –W5
dr inż. Tomasz Boruta – W9 - przedstawiciel młodych naukowców
dr inż. Marcin Piątkowski – W9

Obsługa administracyjna Rady: mgr Wanda Ignatowska, tel. (42) 631-37-01