Rada Dyscypliny - Inżynieria Chemiczna

Minister Edukacji i Nauki decyzją nr 451/205/2022-1 z dnia 24 stycznia 2023 r. roku, przyznał Politechnice Łódzkiej kategorię naukową A+ w dyscyplinie inżynieria chemiczna. Dyscyplina naukowa inżynieria chemiczna reprezentowana jest przez większość naukowców Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska oraz zespoły z  Katedry Biotechnologii Środowiskowej (BINOŻ) oraz Centrum Papiernictwa i Poligrafii. Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę podczas oceny za okres 2017-2021 były: poziom naukowy prowadzonej działalności naukowej (kryterium I), efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (kryterium II) oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (kryterium III). Otrzymana kategoria A+ wskazuje na bardzo wysoki poziom prowadzonych badań naukowych.

 

RADA DYSCYPLINY INŻYNIERIA CHEMICZNA

Przewodnicząca:
prof. dr hab. inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak

Zastępca:
dr hab. inż. Konrad Olejnik, prof. uczelni
Członkowie:
prof. dr hab. inż. Marcin Bizukojć
prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz
prof. dr hab. inż. Jacek Tyczkowski
prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński
dr hab. inż. Paweł Wawrzyniak, prof. uczelni
dr hab. inż. Piotr Owczarz, prof. uczelni
dr hab. inż. Andrzej Obraniak, prof. uczelni
dr hab. inż. Katarzyna Paździor
dr hab. inż. Jacek Stelmach
dr hab. inż. Dariusz Danielewicz, prof. uczelni

prof. dr hab. Beata Gutarowska
prof. dr hab. inż. Dorota Kręgiel
dr hab. inż. Piotr Dziugan, prof. uczelni
dr inż. Tomasz Boruta – przedstawiciel młodych naukowców

Obsługa administracyjna Rady: mgr Wanda Ignatowska, tel. (42) 631-37-01

Strona dziala - zabbix