Współpraca ze szkołami

Image
czworo studentów w fartuchach. Studentka z lewej trzyma w ręku jakieś urządzenie, dwoje studentów w środku czyta czasopisma. Student z prawej trzyma w ręku lupę.

Jak tchnąć nowe inspiracje w nauczanie przedmiotów ścisłych i sprawić by zagadnienia techniczne stały się bardziej sugestywne dla młodzieży?
Nic prostszego - zrobić lekcję w LabFactor!
Jak to może wyglądać? - podpowiadamy w poniższej videorelacji oraz przedstawiamy ofertę skierowaną dla szkół:
 

Image
grupa studentów w laboratorium, na pierwszym planie ponad nimi widoczny jest wentylator


 

Oferta współpracy Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska w ramach programu PŁ „Drzwi Zawsze Otwarte”

 

Image
Drzwi Zawsze Otwarte

 

 

I. Proponowana tematyka wykładów (45 min)


1. Dr inż. Tomasz Boruta „Grzyby - świat organizmów, który Was zaskoczy”
2. Dr inż. Dorota Siuta „LNG - paliwo przyszłości”
3. Dr inż. Anna Antecka „Czy da się połączyć biologię z technologią?”
4. Dr inż. Radosław Ślęzak „Czy z odpadów da się coś zrobić?”
5. Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska „Wspólny skarb - Woda – monitorujemy, gospodarujemy, obrazujemy”
6. Dr inż. Anna Klepacz-Smółka „Wielki potencjał w mikroskopijnych algach”
7. Dr inż. Artur Lewandowski  „Bezpieczeństwo w aspekcie rozwoju przemysłu”
8. Dr inż. Anna Ścigaczewska „Antybiotyki - biologiczny wyścig zbrojeń”

 

II. Pokazy kół naukowych: „Oktan”, „Sukces”, „BioActive” (45 min)

III. Ścieżka dydaktyczna „4 żywioły”, podczas której można obserwować nowoczesne zaplecze laboratoryjne i aparaturę pomiarową (30 min/laboratorium)


Laboratoria w budynku LabFactor:

  1. Laboratorium technologii wody i ścieków.
  2. Laboratorium suszenia płomieniowego.
  3. Laboratorium wentylacji, klimatyzacji i ciepłownictwa.
  4. Laboratorium czystych technologii i konwersji odpadów.

 

IV. WARSZTATY:

1. Nanotechnologia w służbie człowieka - czyli jak w szybki i prosty sposób zmienić właściwości powierzchni tkanin

Warsztaty pokazują w jaki sposób można zmieniać właściwości makroskopowe powierzchni tkanin z wykorzystaniem nanotechnologii, dla której, w tym przypadku, podstawowym narzędziem jest zimna plazma. Pozwolą one zapoznać się z procesami plazmowymi prowadzącymi do kontrolowanych zmian zwilżalności wodą powierzchni wybranych tkanin, zarówno w kierunku superhydrofilowości (całkowite wchłanianie wody), jak też superhydrofobowości (całkowicie niezwilżalne i samooczyszczające się powierzchnie, tzw. „efekt lotosu”). W trakcie realizacji zajęć uczniowie będą mogli wykonać doświadczenia z wykorzystaniem plazmowego reaktora niskociśnieniowego (proces modyfikacji powierzchni tkanin) oraz goniometru (pomiar tzw. kąta zwilżania).

Grupa maksymalnie 10 osób, czas trwania warsztatów – około 1 godz.


2. Warsztaty „OD ZIARNA DO BAKU” obejmują kompleksowo proces wytwarzania biopaliwa (biodiesla) i podzielone są na etapy:

a. tłoczenia oleju rzepakowego z ziaren oraz filtracji w celu oczyszczenia produktu,
b. transestryfikacji otrzymanego oleju do biodiesla,
c. badania właściwości biodiesla.

Każdy etap warsztatów trwa min. 60 min i może być realizowany przez 2. osobową grupę.
 

 

3. Warsztaty MEMBRANOWE mają na celu zapoznanie z technikami membranowymi i ich przemysłowym zastosowaniem, a polegają na:

a. wytwarzaniu membrany,
b. badaniu jej właściwości,
c. wykorzystaniu membrany w procesie filtracji membranowej.

Każdy etap warsztatów trwa min. 30 min i może być realizowany przez maksymalnie 3. osobową grupę.

 

Image
4 obrazki ilustracyjne przedstawiające studentów podczas wykonywania różnych czynności w laboratoriach

Więcej zdjęć na profilu FB

Zapraszamy do kontaktu:
dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska
tel. (42) 631-37-09; e-mail: aleksandra.zieminska-stolarska@p.lodz.pl


SEMINARIUM UCZNIOWSKO-STUDENCKIE
       „PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA"

Image
SEMINARIUM UCZNIOWSKO-STUDENCKIE „PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA"


     Do udziału w seminarium zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych zainteresowanych zagadnieniami ekologii i ochrony środowiska.
 
    Kontakt: mgr inż. Ewa Walkowska
    tel. (42) 631-37-77; e-mail: sus@info.p.lodz.pl

 


Umowy patronackie
 

 

Image
I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli
Image
XXXII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

 

Image
Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie

 

 

Strona dziala - zabbix