Katedra Inżynierii Chemicznej

Lista pracowników Katedry K93
Lp. Imię i nazwisko Nr telefonu
  Kierownik Katedry  
1 dr hab. inż. Piotr Owczarz, prof. uczelni (42) 631-37-32
  Profesorowie  
2 prof. dr hab. inż. Czesław Kuncewicz (42) 631-37-27
3 dr hab. inż. Andrzej Obraniak, prof. uczelni (42) 631-37-12
  Adiunkci badawczo-dydaktyczni  
4 dr hab. inż. Magdalena Orczykowska (42) 631-37-72
5 dr hab. inż. Jacek Stelmach (42) 631-37-29
6 dr hab. inż. Remigiusz Modrzewski (42) 631-37-97
7 dr inż. Mariola Błaszczyk (42) 631-37-05
8 dr inż. Anna Rył (42) 631-39-75
  Adiunkci dydaktyczni  
9 dr inż. Jarosław Sowiński (42) 631-37-06
  Pracownicy emerytowani  
10 prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński - profesor emerytowany (42) 631-37-34
11 prof. dr hab. inż. Andrzej Heim - profesor emerytowany (42) 631-37-30
12 dr hab. inż. Jerzy Sęk, prof. uczelni - profesor emerytowany (42) 631-37-22
13 prof. dr hab. inż. Piotr Wodziński - profesor emerytowany (42) 631-37-40

 

Strona dziala - zabbix