Katedra Inżynierii Chemicznej

KATEDRA INŻYNIERII CHEMICZNEJ K93

Kierownik Katedry: dr hab. inż. Piotr Owczarz, prof. uczelni

 

OBSZARY BADAWCZE

 • jedno- i wielofazowy przepływ płynów nienewtonowskich
 • konstrukcja różnych rodzajów reometrów
 • reometria procesowa
 • hydrodynamika reaktorów typu air-lift
 • przepływ jedno i wielofazowy w mikrokanałach
 • awaryjne wypływy cieczy ze zbiorników i rurociągów
 • badanie własności wiskosuplementów na bazie kwasu hialuronowego
 • badanie własności reologicznych hydrokoloidów
 • reologia układów żelujących
 • badanie procesów rozwarstwiania się emulsji
 • badanie zjawisk migracji zanieczyszczeń w strukturach porowatych
 • mieszanie płynów w układach homo- i heterogenicznych
 • mikromielenie w młynach różnych konstrukcji
 • granulacja proszków i pyłów w granulatorach bębnowych i talerzowych
 • procesy separacji (na mokro lub sucho) w różnych typach przesiewaczy


KONTAKT
Politechnika Łódzka
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Katedra Inżynierii Chemicznej
ul.Wólczańska 213
90-924 Lódź
Polska

tel.: +48 42 6313732

e-mail: piotr.owczarz@p.lodz.pl
 

 

Treść (rozbudowana)

Strona dziala - zabbix