Katedra Inżynierii Bioprocesowej

KATEDRA INŻYNIERII BIOPROCESOWEJ

Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz

 

Aktualności

Projekty

OBSZARY BADAWCZE:

I. Inżynieria biochemiczna i procesowa

 • Doskonalenie procesów biosyntezy w celu zminimalizowania uciążliwych odpadów;
 • Zastosowanie wymiany jonowej do separacji i oczyszczania kwasów organicznych;
 • Badania procesu filtracji i mikrofiltracji biomasy;
 • Bioprocesy zintegrowane z separacja produktów wraz z ich oczyszczaniem metodami niekonwencjonalnymi (frakcjonowanie pianowe, wodna ekstrakcja dwufazowa);
 • Inżynieria morfologii grzybów strzępkowych i podstawczaków;
 • Zastosowanie cyfrowej analizy do badania morfologii i fizjologii grzybów strzępkowych;
 • Kinetyka, modelowanie i optymalizacja bioprocesów: biosynteza wkasu cytrynowego, lakazy, lowastatyny;
 • Biosynteza metabolitów wtórnych w kokulturach grzybów strzepkowych i promieniowców;
 • Proces fotobiosyntezy z udziałem mikroalg w biorafineriach;
 • Otrzymywanie i oczyszczanie termostabilnej fikocyjaniny - cennego farmaceutyku;
 • Procesy konwersji gazu syntezowego (synteza F-T, metanolu i in.);
 • Procesy pirolizy i zgazowania;
 • Procesy ozonowania;
 • Procesy dezintegracji biomasy.

 

Image
Aparatura Katedry Inżynierii Bioprocesowej

II. Biotechnologia i inżynieria środowiska

 • Zastosowanie metod zaawansowanego utleniania do usuwania ksenobiotyków ze ścieków przemysłowych;
 • Biodegradacja ścieków przemysłowych (przemysł, włókienniczy, papierniczy, mleczarski);
 • Integracja procesów biodegradacji i zaawansowanego utleniania w oczyszczaniu ścieków przemysłowych;
 • Analiza toksyczności oraz identyfikacja produktów transformacji;
 • Kinetyka, modelowanie i optymalizacja fotoprocesów: fotokataliza, fotosensybilizacja, fotokatalityczne ozonowanie;
 • Zastosowanie procesów fotochemicznych do dezynfekcji wody;
 • Rekultywacja i inertyzacja starych składowisk odpadów komunlanych;
 • Badania toksyczności wody i ścieków;
 • Termochemiczna utylizacja odpadów komunalnych i osadów ściekowych;
 • Biologiczne usuwanie rtęci ze skazonych gleb i gruntów metodą biosorpcji i bioługowania.


Wykaz posiadanej aparatury naukowo-badawczej:

 • Bioreaktory wieżowe typu air-lift o objętości 15, 32 i 200 dm3, bioreaktory mieszadłowe o objętości 2, 10, 42 i 100 dm3 własnej konstrukcji;
 • Bioreaktory typu air-lift i mieszadłowe o objętości 2, 3, 6 i 15 dm3 z kompuetrowym sterowaniem B.Braun/Sartorius;
 • Trzy identyczne, równolegle działające bioreaktory zbiornikowe, mieszadłowe o objętości roboczej 5 dm3 (Sartorius B-PLUS i B);
 • Fotobioreaktor helikoidalny Biostat PBR-2S;
 • Chromatografy gazowe Varian CP 3800 i SRI Instruments 8610C;
 • Chromatografy cieczowe UHPLC Waters z MS i HPLC Agilent, jonowy Dionex ICS1000 i preparatywny AKTA pure 25 GE;
 • Wyparka R153 Buchi;
 • Filtr do oddzielania biomasy FUNDBAC TSD;
 • Moduł filtracyjny ELO 04 Millipore;
 • Fluorymetr LS50B Perkin Elmer;
 • Spektrometr czasu życia fluorescencji Spectrometer Fluotime 200 Picoquant;
 • Mikroskop Olympus BX 40 z przystawką fluorescencyjną, BX 53 z kamerą DP 27 wraz z systemem analizy obrazu i BX 51 z kamerą XC 50 z oprogramowaniem Olympus Soft Imaging Solutions;
 • Manometryczny miernik do BZT, termostat do ChZT oraz spektrofotometry DR 2800 i DR 5000 Hach-Lange;
 • Analizator TN, TC, TOC IL550 Hach;
 • Analizatory CHNS NA 2500 i O ECS 4010;
 • Młynki Pulverisette i homogenizatory T 25B IKA;
 • Komory laminarne HBB 2448 Holten i NU-437-300E NuAire;
 • Wytrząsarki inkubacyjne Certomat BS1 Braun;
 • Termowaga TGA-SDTA 851 Mettler-Toledo i termograwimetr Netsch TG-DTA/DSC STA 409;
 • Generatory ozonu i analizatory ozonu BMT 963 Mess-Technik GmBH;
 • Microtox 500;
 • XenoScreen XL YES/YAS z układem namnażania i odczytu;
 • 2 fotoreaktory typu CPC, fotoreaktory płytowe, fotoreaktory z wewnętrznym źródłem światła;
 • Spektrofotometry UV-VIS UV 300 Unicam i Lamdba 11 Perkin Elmer;
 • Spektrometr FT-NIR NIRFlex N-500 SOLID;
 • Kwadropulowy spektometr masowy QMS 200 Balzers;
 • Bomba kaloryemtryczna KL-12 - BIT;
 • Poziomy młyn perełkowy z mieszadłem wielotarczowym o pojemności 1 dm3, konstrukcja własna;
 • Dezintegrator utradźwiękowy VCX-500 Vibra Cell Ultra Sonic Processor Sonics&Materials Inc;
 • Komora ciepła o pojemności 100 dm3 typ KC100 Elkon;
 • Mikromanipulatory TransferMan NK2 - 2 sztuki;
 • Pompka CellTram vario Eppendorf AG;
 • Chłodząco-grzewczy stolik mikroskopowy PE 120 Linkam Scientific Instruments.
Załączniki

Strona dziala - zabbix