Katedra Inżynierii Bioprocesowej - Projekty

Foto-biosynteza, wydzielanie i oczyszczanie termostabilnej fikocyjaniny

 Kierownik Prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz, OPUS 16; 2018/31/B/ST8/00822

Zespół badawczy:

Image
Team Fikocjanina

Od lewej:
Prof. dr hab. inż. Stnisław Ledakowicz 
Mgr inż. Rafał Szeląg
Mgr inż. Damian Pietrzyk
Dr inż. Anna Antecka
Dr hab. inż. Paweł Głuszcz
Dr hab. inż. Maurycy Daroch
Dr inż. Radosław Ślęzak
Dr inż. Anna Klepacz-Smółka

 

Publikacje: 

 Klepacz-Smółka, A., Pietrzyk, D., Szeląg, R., Głuszcz, P., Daroch, M., Tang, J., Ledakowicz, S., 2020. Effect of light colour and photoperiod on biomass growth and phycocyanin production by Synechococcus PCC 6715. Bioresour. Technol. 313. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2020.123700
Li, X., Liang, Y., Li, K., Jin, P., Tang, J., Klepacz-Smółka, A., Ledakowicz, S., Daroch, M., 2021. Effects of low temperature, nitrogen starvation and their combination on the photosynthesis and metabolites of thermosynechococcus e542: A comparison study. Plants 10. https://doi.org/10.3390/plants10102101
Riaz, S., Jiang, Y., Xiao, M., You, D., Klepacz-Smółka, A., Rasul, F., Daroch, M., 2022. Generation of miniploid cells and improved natural transformation procedure for a model cyanobacterium Synechococcus elongatus PCC 7942. Front. Microbiol. 13, 1–12. https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.959043
Tang, J., Zhou, H., Yao, D., Riaz, S., You, D., Klepacz-Smółka, A., Daroch, M., 2022. Comparative Genomic Analysis Revealed Distinct Molecular Components and Organization of CO2-Concentrating Mechanism in Thermophilic Cyanobacteria. Front. Microbiol. 13, 1–17. https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.876272
Antecka, A., Klepacz-Smółka, A., Szeląg, R., Pietrzyk, D., Ledakowicz, S., 2022. Comparison of three methods for thermostable C-phycocyanin separation and purification. Chem. Eng. Process. - Process Intensif. 171. https://doi.org/10.1016/j.cep.2021.108563

Strona dziala - zabbix