Katedra Inżynierii Molekularnej

KATEDRA INŻYNIERII MOLEKULARNEJ K94

Kierownik: prof. dr hab. inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak 

Image
https://www.researchgate.net/

 

OBSZARY BADAWCZE:

-  technologie wytwarzania nanomateriałów w procesach plazmowych
-  inżynieria molekularna powierzchni – powierzchnie o specjalnych właściwościach fizykochemicznych (np. adhezja, adsorpcja, superhydrofobowość, olejofobowość)
-  projektowanie i badanie właściwości elektronowych cienkich warstw półprzewodników i izolatorów amorficznych
-  nowe plazmowe nanomateriały katalityczne dla zaawansowanych technologii chemicznych (np. dopalanie lotnych związków organicznych, metanizacja CO2)
-  nowe aktywne nanomateriały plazmowe dla elektrochemii (np. ogniwa galwaniczne, ogniwa paliwowe, reaktory do rozkładu wody, superkondensatory)
-  nierównowagowa plazma atmosferyczna w zastosowaniach biomedycznych
-  inżynieria plazmy niskotemperaturowej i chemia procesów plazmowych (procesy przetwarzania CO2, wytwarzanie wodoru z wody w plazmie femtosekundowej)
-  zaawansowane procesy utleniania w oczyszczaniu ścieków (AOPs)
fotoprocesy: fotokataliza, fotosensybilizacja, fotokatalityczne ozonowanie
kinetyka reakcji chemicznych w układzie gaz-ciecz (metoda zatrzymanego przepływu, reaktor zbiornikowy z mieszadłem
-  absorpcja CO2 w roztworach amin (kinetyka procesu, modelowanie, ciepło absorpcji
-  katalityczne procesy konwersji CO2


OFERTA DLA PRZEMYSŁU 

DANE KONTAKTOWE CZŁONKÓW ZESPOŁU

Image
1
Image
2
Image
3
Treść (rozbudowana)

Strona dziala - zabbix