Katedra Inżynierii Molekularnej

Lista pracowników Katedry K94
Lp. Imię i nazwisko Nr telefonu
  Kierownik Katedry  
1 prof. dr hab. inż. Jacek Tyczkowski (42) 631-37-23
  Profesorowie  
2 dr hab. inż. Hanna Kierzkowska - Pawlak, prof. uczelni (42) 631-37-74
3 dr hab. inż. Marta Gmurek, prof. uczelni (42) 631-39-95
  Adiunkci badawczo-dydaktyczni  
4 dr inż. Jacek Balcerzak (42) 631-37-98; (36-78)
5 dr inż. Aleksandra Kędzierska - Sar (42) 631-39-86
6 dr Maciej Fronczak (42) 631-39-86
  Adiunkci i asystenci badawczy  
7 dr inż. Lucyna Bilińska (42) 631-37-94
8 dr Ewelina Frątczak (42) 631-37-26
9 mgr inż. Ryszard Kapica (42) 631-36-78
  Pracownicy emerytowani  
10 prof. dr hab. Maria Mucha - profesor senior (42) 631-37-85