Katedra Inżynierii Molekularnej

Lista pracowników Katedry K94
Lp. Imię i nazwisko Nr telefonu
  Kierownik Katedry  
1 Prof. dr hab. inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak (42) 631-37-74
  Profesorowie  
2 Prof. dr hab. inż. Jacek Tyczkowski (42) 631-37-23
3 Prof. dr hab. inż. Marta Gmurek (42) 631-39-95
4 Dr hab. inż. Lucyna Bilińska, prof. uczelni (42) 631-37-94
  Adiunkci badawczo-dydaktyczni  
5 Dr inż. Jacek Balcerzak (42) 631-37-98; (36-78)
6 Dr inż. Aleksandra Kędzierska-Sar (42) 631-39-86
7 Dr Maciej Fronczak (42) 631-39-86
  Adiunkci i asystenci badawczy  
8 Dr Ewelina Frątczak (42) 631-37-26
9 Dr inż. Dominik Knozowski  (42) 631-37-26
10 Mgr inż. Ryszard Kapica (42) 631-36-78
11 Mgr inż. Magdalena Sobczak  
  Specjaliści  
12 Mgr inż. Bartosz Panek (42) 631-36-77
13 Mgr inż. Magdalena Bilińska (42) 631-36-77
  Profesorowie seniorzy  
14 Prof. dr hab. Maria Mucha  (42) 631-37-85

 

Strona dziala - zabbix