Aktualności KIM

 

03.01.2024

Doktorant mgr inż. Bartosz Panek oraz mgr inż.  Sebastian Bujnowicz zwycięzcami X. edycji Konkursu "Ekologiczny magister i doktor"

Ekologiczny magister i doktor

 

Mgr inż. Sebastian Bujnowicz oraz mgr inż. Bartosz Panek zostali laureatami w kategorii ekologiczny magister. Mgr inż. Sebastian Bujnowicz swoją pracę pt.: „Opracowanie warunków procesu oczyszczania ścieków włókienniczych metodą elektro-Fenton w skali przemysłowej” napisał w Katedrze Inżynierii Molekularnej pod kierunkiem dr hab. inż. Lucyny Bilińskiej – prof. uczelni. Mgr inż. Bartosz Panek również w Katedrze Inżynierii Molekularnej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Jacka Tyczkowskiego napisał pracę pt.: „Dobór plazmowo wytwarzanych nanohybrydowych katalizatorów na bazie tlenków metali do procesu uwodornienia CO2 

https://www.wfosigw.lodz.pl/aktualnosci/1050-x-edycja-konkursu-ekologic…;

 

13.12.2023

Polska Akademia Nauk Oddział w Łodzi wręczyła nagrodę prof. dr hab. inż. Marcie Gmurek

Image
Nagroda PAN Marta Gmurek

 

Nagrody naukowe przyznawane przez Wydział IV Nauk Technicznych Polska Akademia Nauk to coroczne wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk technicznych. W tegorocznej edycji Prof. Dr hab. inż. Marta Gmurek uhonorowana została za cykl 14 prac, dotyczących zastosowań technik zaawansowanego utleniania wody i ścieków, analizujących aspekty jakości wody oraz koncepcje gospodarki wodnej w obiegu zamkniętym.

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 13 grudnia 2023 roku w Warszawie, gdzie wyróżnienie wreczał dziekan Wydziału IV PAN, Prof. Tomasz Kapitaniak, oraz Prezes PAN, Prof. Marek Konarzewski. W uroczystości uczestniczyli również Wiceprezes Prof. Natalia Sobczak i Dr hab. Mirosława Ostrowska oraz inni znamienici goście.

Te prestiżowe wyróżnienia przyznawane są badaczom, zarówno polskim, jak i cudzoziemcom, zatrudnionym w Polsce w ciągu ostatnich czterech lat, którzy przed publikacją swojej pracy nie posiadali tytułu naukowego i nie przekroczyli 40. roku życia.

 

11.12.2023

Dr Maciej Fronczak laureatem Plebiscytu Edukacyjnego 2023 

dr Maciej Fronczak laureatem plebiscytu Dziennik Łódzki

 

  1. Drugie miejsce w Plebiscycie Edukacyjnym Dziennika Łódzkiego i Ekspresu Ilustrowanego na Nauczyciela Roku 2023 w województwie łódzkim (https://dzienniklodzki.pl/dr-maciej-fronczak/pk/5617913).
  2. Nominacja Samorządu Studentów Politechniki Łódzkiej na Najlepszego Nauczyciela Roku Akademickim 2022/2023 z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (https://wipos.p.lodz.pl/aktualnosci/mgr-inz-justyna-czerwinska-najlepszym-nauczycielem-roku-20222023).

 

01.10.2023

Dr hab. inż. Lucyna Bilińska profesorem uczelni 

Image
Lucyna Bilińska

 

Dr hab. inż. Lucyna Bilińska, prof. uczelni pracuje w Katedrze Inżynierii Molekularnej w grupie pracowników badawczych. Stopień doktora (2017), a następnie stopień doktora habilitowanego (2022) otrzymała w dyscyplinie inżynieria środowiska. Prof. Bilińska specjalizuje się w dziedzinie oczyszczania ścieków przemysłowych metodami chemicznymi. W głównym nurcie jej zainteresowań znajdują się metody zaawansowanego utleniania, tj. ozonowanie oraz metody elektrochemiczne, tj. elektrokoagulacja i elektro oksydacja.  Z racji tego, iż jest absolwentką kierunku włókiennictwo (WTMiWT, PŁ) zajmuje się głownie oczyszczaniem i recyklingiem ścieków włókienniczych. Od ponad 15 jest pracownikiem przemysłu. Jest kierownikiem działu B+R w farbiarni tekstyliów. Doświadczenie w sferze badawczej i przemysłowej sprawia, iż domeną prof. Bilińskiej jest transfer rozwiązań technicznych ze skali laboratoryjnej do powiększanej skali procesowej. Pani profesor ma na swoim koncie kilkanaście wdrożeń przemysłowych. Obecnie prof. Bilińska jest kierownikiem dwóch projektów badawczych związanych w tematyką oczyszczania i recyklingu ścieków przemysłu włókienniczego. Pierwszy projekt TEX-WATER-REC dotyczy zastosowania katalizatorów plazmowych w procesie katalitycznego ozonowania ścieków i jest on finansowany z funduszy norweskich (Norway grants, NCBR, http://www.tex-water-rec.p.lodz.pl/ ). Drugi projekt FOR-TEX-FENTON polega na opracowaniu nowoczesnej metody elektrochemicznej pozwalającej usuwać ze ścieków włókienniczych mikroplastik i jest on finansowany ze środków krajowych przyznawanych w ramach programu LIDER XIII (NCBR). Oba projekty zakładają transfer wyników badań do przemysłu.

Prof. Bilińska brała udział w pozyskaniu funduszy, a następnie realizacji ponad 10 projektów badawczych oraz inwestycyjnych. Jest współautorką 7 rozwiązań objętych ochroną Urzędu Patentowego RP. Jest także laureatką konkursów, w tym na najlepszą pracę doktorską województwa łódzkiego (2018), nagrody ekologiczny doktor (WFOŚiGW w Łodzi, 2018), została uhonorowana stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców (2021). Prof. Bilińska jest członkinią stowarzyszeń działających zarówno w sferze przemysłu tekstylnego jak i inżynierii chemicznej, Stowarzyszenia Chemików Kolorystów, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Międzynarodowego Stowarzyszenia Ozonowego.  

 

15.09.2023

Mgr inż. Magdalena Bilińska otrzymała nagrodę specjalną za prezentację plakatu na konferencji 26th IOA World Congress 

Studentka realizująca studia doktoranckie w naszej Katedrze Pani Magdalena Bilińska otrzymała nagrodę: Special prize by the Scientific Committee for the best poster presented  by a doctorate student at the 26th IOA World Congress na konferencji: 26th IOA World Congress, Ozone and Advanced Oxidation Leading-edge science and technologies organizowanej przez The International Ozone Association, która odbyła się w dniach 02-07.07.2023 r. w Mediolanie (Włochy). 

Magdalena Bilińska

 

 

27.03.2023

Dr hab. inż. Lucyna Bilińska z PŁ otrzymała grant w 13. edycji Programu LIDER

gov.pl     Radio Łódź     Młodzi w Łodzi

Image
Gala Lider 2023 L. Bilińska i Ł. Albrecht

 

Odbyła się gala 13. edycji Programu LIDER, podczas której młodzi naukowcy odebrali pamiątkowe dyplomy i symboliczne czeki. Z Politechniki Łódzkiej grant o wartości około 1,5 miliona złotych otrzymała dr hab. inż. Lucyna Bilińska. W sumie dofinansowanie przyznano 13 liderkom i 36 liderom wybranym spośród 303 aplikujących badaczy.

 

13.12.2022

Innowacyjna metoda recyklingu opracowana przez dr hab. Lucynę Bilińską z Politechniki Łódzkiej

Łódzkie Wiadomości Dnia TVP 3

Image
ŁWD

 

Jej badania realnie wpłyną na środowisko i oszczędności zakładów przemysłu włókienniczego. Dr hab. Lucyna Bilińska z Politechniki Łódzkiej opracowała innowacyjną metodę recyklingu ścieków włókienniczych i pozyskała dofinansowanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na dalsze prace w tym zakresie.

 

16.11.2022

Image
Nawa Veronika

 

Cold plasma modification of magnesium powders for biomedical applications

Between October 10th and November 8th, 2022 our Department hosted a Ph.D. student from the Institute of Materials and Machine Mechanics, Slovak Academy of Sciences (link)- Veronika Nagy Trembošová (ResearchGate). The internship was financed by PROM Program (link). During her stay, we worked on developing the facile method to modify the surface of Mg/MgO powders towards better anti-corrosion properties using the cold plasma technique. The powders were treated under varied conditions and a protective layer of magnesium carbonate was formed on the surface. The obtained results open up promising possibilities for further use of the plasma-modified powders as Mg-based bioimplants.

Image
Veronika 1
Image
Veronika 2
Image
Veronika 3
Image
KIM Team + Veronika

 

 

08.03.2022
Gov.pl

Image
Gov.pl

Jesteście ciekawi, jak postępują prace w pięciu projektach, które uzyskały najwyższe oceny ekspertów, zajmując ex aequo pierwsze miejsce na liście rankingowej ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu Small Grant Scheme dla kobiet w obszarze nauk technicznych? My też! Zapytaliśmy o to kierowniczki projektów: dr inż. Lucynę Bilińską, dr inż. Dominikę Sobotkę, dr inż. Justynę Krzak, dr inż. Martę Sawicką oraz dr Annę Ilnicką.

https://www.gov.pl/web/ncbr/od-zimnej-plazmy-po-lasery-sila-kobiet-w-na…

 

13.01.22
Blog PŁ

Globalne ocieplenie spowodowane nadmierną emisją CO2, zmiany klimatu, rabunkowa eksploatacja zasobów naturalnych doprowadziły do punktu, w którym przyszłość naszej planety stoi pod znakiem zapytania. Jest bardzo możliwe, że jeżeli teraz nie wprowadzimy znaczących działań na rzecz ochrony środowiska, to życie na Ziemi za kilkadziesiąt lat będzie wyglądać zupełnie inaczej. Korzystając z wiedzy naukowców oraz ze specjalistycznego sprzętu PŁ, możemy mieć realny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. Dobrym przykładem takich działań są badania prowadzone w ramach projektu TEX-WATER-REC. Ich celem jest opracowanie nowoczesnej technologii recyklingu wody w przemyśle tekstylnym.

https://blog.p.lodz.pl/nauka-i-badania/recykling-wody-recepta-na-ochron….

 

21.12.21
Rzeczpospolita

Image
Rzeczpospolita

   

Image
Rzeczpospolita

 
Inżynierowie i naukowcy w Polsce nie są przedstawicielami tylko jednej płci. Rozkłada się to niemal dokładnie po równo. Aż 48 proc. inżynierów i naukowców w Polsce stanowią kobiety.

 

https://rzeczo.pl/czyste-wlokna/
https://cyfrowa.rp.pl/innowacje/art19211331-czyste-wlokna

 

25.06.21
Życie uczelni

Image
Życie uczelni

Aż siedmioro młodych naukowców z Politechniki Łódzkiej otrzymało stypendia Ministra Edukacji i Nauki. Laureaci to osoby prowadzące innowacyjne badania naukowe, mające w swoim dorobku znaczące osiągnięcia, także na arenie międzynarodowej.

https://www.zu.p.lodz.pl/stypendia-ministra-dla-mlodych-naukowcow

 

 

25.05.21
Życie uczelni

Image
Życie uczelni

Aby przybliżyć cel projektu Nowoczesna technika oczyszczalnia i recyklingu ścieków włókienniczych realizowana z wykorzystaniem katalizatorów plazmowych należy odpowiedzieć na pytania: dlaczego dotyczy on przemysłu włókienniczego? oraz - jak zimna plazma może pomóc w realizacji celów zrównoważonego rozwoju?

https://www.zu.p.lodz.pl/plazma-w-walce-z-wlokienniczymi-sciekami

 

 

2018 - Method for producing durable water-repellent layer on the surface of natural down
Seoul International Invention Fair 2018 (SIIF 2018)

Image
Seoul International Invention Fair 2018 (SIIF 2018)

 

 

 

Współpraca z Instytutem RIE w Hamamatsu

 

Image
Życie Uczelni

 

 

Image
Radio Łódź

 

Jak wykorzystać zimną plazmę?
Wysłuchaj programu: Szkiełko i oko


Hydrofobowe płytki ceramiczne, wodoodporna odzież...

Image
Hydrofobowe płytki ceramiczne, wodoodporna odzież...

Paliwo wodorowe z wody i czystsza atmosfera

Image
Paliwo wodorowe z wody - artykuł

Tkaniny i płytki ceramiczne, po których woda spływa, puch naturalny utrzymujący właściwości termiczne, nawet jeśli dostanie się do niego woda – wykorzystanie zimnej plazmy.

Image
Puch odporny na wodę

Strona dziala - zabbix