Katedra Inżynierii Molekularnej - projekty

Image
K94 - projekty

AKTUALNE PROJEKTY

 

2023-2026:  Przemysłowy system recyklingu ścieków włókienniczych metodą elektro-oxy-Fenton (FOR-TEX-FENTON), Lider XIII NCBiR, kierownik projektu: dr hab. inż. Lucyna Bilińska

Image
FOR-TEX-FENTON

 

 

2021-2023: Modern wastewater treatment with plasma-prepared catalyst for textile wastewater recycling (TEX-WATER-REC), Small Grant Scheme, NCBiR, kierownik projektu: dr hab. inż. Lucyna Bilińska

Image
K94 - projekty

 

2021-2024:  Badania synergii pomiędzy ozonem i wytwarzanymi plazmowo nowymi katalizatorami w hybrydowym procesie elektrochemicznego ozonowania mikrozanieczyszczeń, SONATA - NCN, kierownik projektu: dr hab. inż. Marta Gmurek, prof. PŁ


 
Image
K94 - projekty

 

 

ZAKOŃCZONE PROJEKTY

2021-2022: Chemiczne nakładanie w zimnej plazmie cienkowarstwowych półprzewodników węglowo-azotowych, MINIATURA 5- NCN, kierownik projektu: dr Maciej Fronczak

Image
K94 - projekty

 

 2021-2022: Właściwości elektronowe wytwarzanych w zimnej plazmie cienkich nanohybrydowych warstw na bazie rodziny węglowców, MINIATURA 4, NCN, kierownik działania: dr Ewelina Frątczak

Image
K94 - projekty

 

 

2018 - 2021:  Nowe katalityczne wypełnienia strukturalne do procesów uwodornienia ditlenku węglaOPUS 13, NCN, kierownik projektu: prof. Jacek Tyczkowski

 

2019-2021: Nanostrukturalne katalizatory plazmowe do konwersji ditlenku węgla do gazu syntezowego, PRELUDIUM 15, NCN, kierownik projektu: mgr inż. Ryszard Kapica
Image
K94 - projekty


Image
K94 - projekty

 

2019-2020:  Charakterystka struktury chemicznej i elektronowej warstw tlenków kobaltu CoOx wytwarzanych techniką plazmową, jako materiałów o potencjalnym zastosowaniu w procesie fotokatalitycznego rozkładu wody", MINIATURA 2, NCN, kierownik projektu: dr inż. Jacek Balcerzak

Image
K94 - projekty

 

2015 – 2018: Plazmowa technologia ekologicznego klejenia elastomerów na skalę przemysłową, "EPLAZ", NCBiR, kierownik projektu: prof. Jacek Tyczkowski

Image
K94 - projekty

2015 – 2018:  Cold plasma for microbiological    applications, MNiSW. kierownik projektu: prof. Jacek Tyczkowski
 Linear microdischarge jet for microbiological applications
 Cold atmospheric plasma inactivation of Prototheca zopfii isolated from bovine milk


2018: Plazmowa technologia wytwarzania trwałej powierzchni superhydrofobowej na puchu naturalnym, Inkubator Innowacyjności (Fundusze Europejskie), POIR, Priorytet IV, Działanie 4.4, 2018


2013 - 2015: Wysokoskuteczna modyfikacja puchu techniką plazmy niskotemperaturowej, projekt PBS, NCBiR, partnerzy: UMED, Przedsiębiorstwo "Małachowski" S.C.

2010 –2012: Innowacyjne materiały tekstylne o właściwościach hydrofobowych i samooczyszczających dla odzieży specjalistycznych, Projekt INTECH, NCBiR, partnerzy: Przedsiębiorstwo "Małachowski" S.C.

2013 - 2017: Novel catalytic thin-film systems produced by cold plasma deposition for water splitting reactors and fuel cells, NCN-OPUS

2010 - 2012: Innovative polymer and carbon materials for respiratory protection against nanoparticles, vapor and gases, NanoProtect, POIG 01.01.02-10-018/09   
        
2009 - 2012: Thin-film catalysts fabricated by cold plasma for structural reactors,  NCN-OPUS

Strona dziala - zabbix