Katedra Inżynierii Bioprocesowej

Lista pracowników Katedry K92
Lp. Imię i nazwisko Nr telefonu
  Kierownik Katedry  
1 prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz (42) 631-37-15
  Profesorowie  
2 prof. dr hab. inż. Marcin Bizukojć (42) 631-39-72
3 prof. dr hab. inż. Liliana Krzystek (42) 631-37-37
4 dr hab. inż. Elwira Tomczak, prof. uczelni (42) 631-37-88
  Adiunkci badawczo-dydaktyczni  
5 dr hab. inż. Paweł Głuszcz (42) 631-39-71
6 dr hab. inż. Katarzyna Paździor (42) 631-39-73
7 dr hab. inż. Marek Solecki (42) 631-37-96
8 dr inż. Anna Antecka (42) 631-39-76
9 dr inż. Tomasz Boruta (42) 631-39-77
10 dr inż. Anna Klepacz - Smółka (42) 631-39-81
11 dr inż. Anna Ścigaczewska (42) 631-39-77
12 dr inż. Radosław Ślęzak (42) 631-39-76
  Inżynieryjno-techniczni  
13 mgr Ewa Stelmach - specjalista chemik (42) 631-39-74
  Pracownicy emerytowani  
14 prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński - profesor emerytowany (42) 631-37-08

 

Strona dziala - zabbix