RKS Inżynierii ochrony środowiska

Skład komisji:
Przewodniczący - dr hab. inż. Mirosław Imbierowicz

Członkowie:
•    prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński
•    dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. uczelni
•    dr hab. inż. Elwira Tomczak, prof. uczelni
•    dr hab. inż. Dorota Brzezińska, prof. uczelni
•    dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska
•    dr inż. Barbara Kozłowska - koordynator wymiany międzynarodowej
•    przedstawiciel studentów

Strona dziala - zabbix