Data dodania 28/09/2023 - 12:16
Kategorie
Na prośbę WRS WIPOŚ Pani Prodziekan ds. studenckich dr inż. Anna Klepacz-Smółka ogłasza godziny dziekański dla studentów 1 roku w dniu 2.10.2023 r. w godzinach 10:00- 12:00 w celu umożliwienia przeprowadzenia przez członków WRS akcji ”Proces adaptacyjny ”.
Data dodania 26/09/2023 - 11:47
Kategorie
W związku z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2023/2024 Prodziekan ds. kształcenia dr hab. inż. Piotr Kazimierski, prof. uczelni, ogłasza godziny dziekańskie w dniu 2.10.2023 r. w godzinach 8:00 - 10:00 dla wszystkich kierunków i form zajęć.
Data dodania 04/10/2022 - 09:24
Kategorie
Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów 1 semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W załączniku znajduja sięinformacje dotyczące obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów 1 semetru studiów. Multimedialny Kurs BHP dostępny będzie w terminie 1.10 - 25.10.2022 r. Niezaliczenie kursu w wyznaczonym terminie skutkować będzie brakiem rejestracji na kolejny semestr.
strzałki
Data dodania 30/09/2022 - 11:33
Kategorie
W związku z uroczystym rozpoczęciem roku akademickiego 2022/2023 Prodziekan ds. studenckich dr inż. Anna Klepacz-Smółka ogłasza godziny dziekańskie w dniu 3 października 2022 r. (poniedziałek) w godzinach 10:00 - 12:00 dla wszystkich kierunków i stopni studiów, z wyłączeniem zajęć laboratoryjnych.

Strona dziala - zabbix