Dodatkowe godziny wolne od zajęć dydaktycznych

Data dodania
Kategorie

Szanowni Państwo! Drodzy Studenci! Zgodnie z Terminarzem czynności wyborczych w wyborach na kadencję 2024 – 2028 określonym w Załączniku nr 6 do Uchwały Nr 5/2024 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia okręgów wyborczych, szczegółowych czynności wyborczych w okręgach wyborczych, terminarza czynności wyborczych, podziału mandatów na poszczególne okręgi wyborcze oraz liczbowego składu Senatu Politechniki Łódzkiej, Uczelnianego Kolegium Elektorów Politechniki Łódzkiej i Rad dyscyplin kadencji 2024 – 2028 w dniu 23 kwietnia 2024 r. (wtorek) odbędzie się spotkanie kandydata na Rektora, wskazanego przez Radę Politechniki Łódzkiej, z elektoratem. 

Natomiast w dniu 25 kwietnia (czwartek) odbędzie się pierwsze posiedzenie Uczelnianego Kolegium Elektorów Politechniki Łódzkiej, podczas którego elektorzy dokonają wyboru Rektora.
W związku z powyższym, na podstawie § 9 pkt. 7 Uchwały Nr 20/2022 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 kwietnia 2022 r. – Regulamin studiów w Politechnice Łódzkiej, ustanawiam następujące dodatkowe godziny wolne od zajęć dydaktycznych w Uczelni w trakcie roku akademickiego:
- w dniu 23 kwietnia 2024 r., od godziny 12:00 do godziny 14:00;
- w dniu 25 kwietnia 2024 r.  od godziny 12:00 do godziny 14:00.

Dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. uczelni
Prorektor ds. Studenckich PŁ

Strona dziala - zabbix