Godziny dziekańskie w dniu 28.03.2024 r.

Data dodania
Kategorie

Na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Pani Prodziekan ds. studenckich dr inż. Anna Klepacz-Smółka ogłasza w dniu 28.03.2024 r. od godz. 14:00 godziny dziekańskie dla wszystkich kierunków i form studiów z wyjątkiem zajęć laboratoryjnych, których odrobienie w innym terminie nie jest możliwe.

Strona dziala - zabbix