Rekrutacja na II stopień studiów na kierunku Inżynieria Ochrony Środowiska

Data dodania 30/01/2023 - 10:45
Kategorie

Celem studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Ochrony Środowiska jest wykształcenie absolwentów, którzy będą konkurencyjni na arenie międzynarodowej w swojej dyscyplinie zawodowej.

Image

Absolwenci kierunku Inżynieria Ochrony Środowiska  zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na czynny wkład w rozwój gospodarczy przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. 
Na II stopień studiów na kierunku Inżynieria Ochrony Środowiska rekrutacja będzie prowadzona na trzy specjalizacje:
1.    Wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja
2.    Ekologiczne źródła energii
3.    Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji
Więcej informacji o kierunku inżynieria ochrony środowiska dostępne jest na stronie WIPOŚ PŁ:
https://wipos.p.lodz.pl/kandydaci/studia-ii-stopnia/inzynieria-ochrony-…
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia magisterskie na kierunku inżyniera ochrony środowiska na stronach PŁ:
https://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/inzynieria-srodowiska-ii-stopnia-wydzia…

Strona dziala - zabbix