Inżynieria Ochrony Środowiska

Inżynieria Ochrony Środowiska - sylwetka absolwenta

Image
inżynieria środowiska

Celem studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Ochrony Środowiska jest wykształcenie absolwentów, którzy będą konkurencyjni na arenie międzynarodowej w swojej dyscyplinie zawodowej. Będą posiadali aktualną wiedzę i umiejętności pozwalające na czynny wkład w rozwój gospodarczy przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
Absolwent po ukończeniu II stopnia studiów na kierunku Inżynieria Ochrony Środowiska może się ubiegać o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, dających możliwość prowadzenia samodzielnej działalności w budownictwie, zarówno w zakresie projektowania jak i wykonawstwa.

Strona dziala - zabbix