Katarzyna Paździor

dr hab. inż. Katarzyna Paździor adiunkt badawczo-dydaktyczny
Image
Katarzyna Paździor
Katedra: K-92
Budynek: B5
Nr pokoju: 104
Nr telefonu: (42) 631-39-73
E-mail: katarzyna.pazdzior@p.lodz.pl
WWW:  
Konsultacje: Poniedziałek 13:15-14:45

 

Strona dziala - zabbix