Katarzyna Paździor

dr hab. inż. Katarzyna Paździor
Image
Katarzyna Paździor
Cathedral: K-92
Building: B5
Room: 104
Phone No.: (42) 631-39-73
E-mail: katarzyna.pazdzior@p.lodz.pl
WWW:  
Consultation: Tuesday 2:15-3:00 p.m. ; Thursday 2:15-3:00 p.m.

 

Strona dziala - zabbix