Kurs BHP 2022 w semestrze zimowym

Data dodania
Kategorie

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów 1 semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W załączniku znajduja sięinformacje dotyczące obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów 1 semetru studiów. Multimedialny Kurs BHP dostępny będzie w terminie 1.10 - 25.10.2022 r. Niezaliczenie kursu w wyznaczonym terminie skutkować będzie brakiem rejestracji na kolejny semestr.

Strona dziala - zabbix