Egzamin kompetencyjny r/a 2021/2022 - ZAPISY

Data dodania 16/05/2022 - 12:01
Kategorie

Egzamin kompetencyjny r/a 2021/2022 - ZAPISY

UWAGA STUDENCI !!!

Ruszyły zapisy na egzamin kompetencyjny dla studentów semestru dyplomowego studiów II stopnia,
nabór z roku akad. 2020/2021.


Zapisy odbywać się będą drogą elektroniczną od wtorku 17.05.2022r.
Studenci zobowiązani są do zapisania się na wybrany termin nie później niż 8 dni przed terminem pierwszego egzaminu.

https://wipos.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=2

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu kompetencyjnego znajdują się pod niżej wskazanym linkiem: 

https://wipos.p.lodz.pl/studenci/egzamin-kompetencyjny-202122/harmonogram-szczegolowy

Zapisy na egzamin kompetencyjny dotyczą studentów kierunku:
- Inżynieria chemiczna i biochemiczna, stacjonarne II stopień, semestr 3
- Inżynieria środowiska, stacjonarne II stopień, semestr 3 i 4


Drogi Studencie, pamiętaj:

  • warunkiem przystąpienia do egzaminu kompetencyjnego jest uzyskanie wszystkich zaliczeń z wcześniejszych semestrów niż dyplomowy (dopuszcza się możliwość przystąpienia do egzaminu osób mających braki z przedmiotów mało istotnych z punktu widzenia realizacji efektów uczenia się - decyzję podejmuje Prodziekan ds. kształcenia - dr hab. inż. Piotr Kazimierski, prof. uczelni)
  • masz prawo do dwukrotnego przystąpienia do egzaminu kompetencyjnego w trakcie tego semestru; zgodnie z harmonogramem udostępnionym na stronie wydziałowej
  • jeśli w pierwszym podejściu uzyskasz ocenę pozytywną, to jest to wynik ostateczny (bez możliwości poprawy);
  • nieusprawiedliwiona nieobecność w terminie, na który się zapisałeś będzie skutkowała utratą tego terminu.
  • godzina wejścia na egzamin kompetencyjny zostanie wyznaczona losowo.