Harmonogram szczegółowy

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
Harmonogram egzaminu kompetencyjnego w
semestrze letnim 2021/22 dla semestru dyplomowego studiów drugiego stopnia, nabór z r/a 2020/2021

 

Inżynieria chemiczna i biochemiczna

Terminy w czasie semestru:
09.06 od godziny 815

15.06 od godziny 815


Termin w czasie sesji egzaminacyjnej:
Przewidywany termin w sesji wrześniowej do ustalenia z zainteresowanymi osobami.

 

Inżynieria środowiska
Terminy w czasie semestru:
02.06 od godziny 815
23.06 od godziny 815


Termin w czasie sesji egzaminacyjnej:
Przewidywany termin w sesji wrześniowej do ustalenia z zainteresowanymi osobami, skonsultowane z przedstawicielem studentów.

 

UWAGA!!!

Osoby, które nie mogły podejść do egzaminu kompetencyjnego w sesji zimowej z powodu braków zaliczeń lub zdarzeń losowych oraz osoby, które nie zdały egzaminu, będą mogły przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej we wrześniu. Dokładny termin zostanie podany w na początku września.

 

 

Część pisemna egzaminu - sala komputerowa w budynku B10.

Część ustana - budynek B10.
Studenci będą kierowani do odpowiedniej sali przez zespół obsługujący egzamin.

Prosimy o punktualne zgłaszanie się na egzamin - zgodnie z udostępnioną listą.
 

 *Według karty przedmiotu - wymagania wstępne - uzyskanie wszystkich zaliczeń z wcześniejszych semestrów niż dyplomowy! 

Dopuszcza się jednak możliwość przystąpienia do egzaminu osób mających braki z przedmiotów mało istotnych z punktu widzenia realizacji efektów uczenia się - decyzję podejmuje Prodziekan ds. kształcenia.


Zapisy na poszczególne terminy będą prowadzone przy użyciu platformy WIKAMP od dnia 17.05.2022, kolejność wejścia na egzamin będzie wyznaczana losowo, niezależnie od zapisu na listę.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu egzaminu zawarte są w Regulaminie Egzaminu Kompetencyjnego WIPOS.