Wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja

Wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja

Image
wentylacja

Absolwent specjalności Wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja posiada specjalistyczną wiedzę na temat zasad projektowania, montażu i sterowania systemów wentylacyjnych w obiektach budowlanych. Zna i rozumie procesy przepływowe i termiczne zachodzące w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Potrafi stosować nowoczesne narzędzia CFD wspomagające projektowanie i weryfikację skuteczności działania tych instalacji. Umiejętnie dobiera i dostosowuje odpowiednie systemy wentylacji ogólnej, przemysłowej i klimatyzacji do potrzeb każdego budynku. Potrafi wykorzystywać podstawowe narzędzia inżynierii pożarowej do projektowania i realizacji systemów wentylacji pożarowej zapewniającej w obiektach budowlanych bezpieczną ewakuację użytkowników, ochronę konstrukcji i dostępność do źródła pożaru dla ekip ratowniczych.
 

Image
studia z przyszłością


Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w biurach projektów oraz firmach zajmujących się budową i montażem instalacji wentylacji i klimatyzacji. Posiadają oni jednocześnie unikatową wiedzę w zakresie wentylacji pożarowej.


Więcej informacji poniżej oraz w folderze informacyjnym

Program studiów

 

Strona dziala - zabbix