Ekologiczne źródła energii

Ekologiczne źródła energii
 

Image
ekologiczne źródła energii

 

Absolwent specjalności ekologiczne źródła energii posiada specjalistyczną wiedzę na temat szeroko pojętej problematyki klasycznych i odnawialnych źródeł energii. Posiada wiedzę i umiejętności projektowania i wyboru instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii. Jest w stanie ocenić oddziaływanie alternatywnych i odnawialnych źródeł energii na środowisko naturalne i ochronę klimatu. Ma wiedzę o nowych nanomateriałach wykorzystywanych w energetyce odnawialnej a w szczególności w energetyce wodorowej. Zapozna się również z wysokowydajną hodowlą alg wykorzystywanych w energetyce. Potrafi określić ekonomiczne i energetyczne uwarunkowania wdrażania technologii OZE. Uzyskuje wiedzę i umiejętności zaproponowania rozwiązań dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej z punktu widzenia termo-modernizacji i audytu energetycznego.


Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie w firmach i instytucjach zajmujących się projektowaniem i instalowaniem urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, w energetyce oraz ciepłownictwie a także w regionalnych i samorządowych agencjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii i energooszczędnością, oraz w instytucjach naukowych.Program studiów

Zachęcamy także do zapoznania się z poniższą prezentacją przygotowana przez dr inż. Joannę Marszałek

Strona dziala - zabbix